izl_slovo.jpg

Тематична изложба „Гласът на словото“ с оригинали от фонда на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” гостува в Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“- Пазарджик. Тя ще бъде открита на 14 май 2024 г. от 15,30 ч. във фоайето на втория етаж на библиотеката. Експозицията е посветена на 1155- тата годишнина от успението на св. Константин-Кирил Философ.


Откриването е в навечерието на 24 май-Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
На 11 май е денят за прослава на паметта на просветителите Кирил и Методий. 11 май е и професионален празник на българските библиотечно-информационни работници.
Основната част от оригиналните материали в изложбата „Гласът на словото” са от колекциите, съхранявани в специалните фондове на отдел „Ръкописи и старопечатни книги” в Националната библиотека „Св.св.Кирил и Методий“. Сред тях са някои от по-рядко експонираните паметници на южнославянските и руската ръкописна традиция, както и книжовни паметници, слабо познати досега за широката общественост.
Посетителите ще могат да видят Тиквешкия сборник от втората половина на XV в., съдържащ и текста на Солунската легенда; Дриновския дамаскин и синодик от края на XVI в., изписан в Ловешкия книжовен център; служебния миней за м. февруари от 1608 г., изписан в манастира „Св. Троица” край Враца, както и единствения запазен в България руски хронограф, в който са поместени „Сказание за превода на книгите от гръцки език на славянски” и „Кратко сказание за раждането и живота на св. Кирил”.
Чрез слова, служби и други поетично-песенни произведения за св. Константин-Кирил Философ изложбата представя традицията в развитието на култа към славянския първоучител, отразена както в ръкописната книжнина от първите му векове, така и в старопечатната традиция през Възраждането и до наши дни.

 

 

 
Loading...