obl30052024.jpg

 Областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова проведе работна среща с ръководители на държавни институции и секретари на общини във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни. Валентина Кайтазова благодари на всички служители в областта, които за пореден път осъществяват дейностите по подготовката и произвеждането на изборния процес за създадената от тях организация.

Общият брой на секционните избирателни комисии към момента е 366, като 8 от тях са подвижни, а 9 са образуваните секции в лечебни заведения, заведения за социални услуги и др. институции. С под 300 избиратели са 30 броя СИК, в които ще се гласува само с хартиена бюлетина. В 319 са СИК в областта, където броят на избирателите е над 300, гласуването ще бъде с машина или бюлетина. По данни на РДПБЗН и ОДМВР Пазарджик е извършено обследване на всички помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали и помещенията, в които ще се гласува. Около 700 са служителите от структурни звена на МВР в област Пазарджик, които са ангажирани с изборния процес.

Областна администрация Пазарджик продължава да разпределя и предоставя на общините всички необходими изборни книжа и материали. До момента общините са получили методическите указания за работа на СИК с машина и хартия, списък с имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи, кутии за отрязъци на бюлетините, чували за съхранение на изборни книжа и материали за двата вида избор, предварителните избирателни списъци от ГД „ГРАО“ По изготвен график от РИК Пазарджик от днес стартираха обученията на членовете на СИК в 12-те общини.

Главният секретар на Областна администрация Пазарджик Светлан Карталов каза по време на срещата, че разработеният и изпробван вече алгоритъм от областна администрация за приемане на изборните книжа, е съгласуван с РИК и ОДМВР Пазарджик и той ще бъде приложен отново в деня на изборите. В изборната нощ екип на областна администрация Пазарджик ще координира придвижването на СИК по общини до областния център. По реда на пристигане общините ще получават талони с уникална номерация за последователността на приемане на СИК от всяка община в РИК. От страна на РИК е създадена организация за приемането на протоколите на СИК на два потока – един само за община Пазарджик и един за всички останали 11 общини.  Целта е да не се допусне струпване на членове на СИК пред сградата на община Пазарджик и да се оптимизира работата на РИК.

В работната среща взеха участие председателят на РИК Пазарджик, секретари на общински администрации, ръководители и представители на ОДМВР, РДПБЗН, ТД на ДАНС, РУО, РЗИ, Информационно обслужване АД.
Loading...