obs3005_2024b.jpg

 Общинският съвет одобри споразумение с между Община Пазарджик и Медицински университет – Пловдив, за провеждане на практическо обучение на студенти по професионално направление „Здравни грижи“ в две специалности: „Акушерка“ и „Лекарски асистент“.

Директорът на дирекция „Образование и култура“ Весела Тодорова съобщи, че в Пазарджик ще се обучават по 12 студенти от всяка специалност.

Кметът Петър Куленски посочи, че се налага да бъдат ремонтирани още 2 от кабинетите на първия етаж в сградата на бившия Институт за детски учителки, където се провежда обучението.  Това ще струва около 50 000 без ДДС и още 90 000 лева за оборудване на кабинетите, т.е. цялата инвестиция ще е около 150 000 лева.  „Имаме принципно съгласие, ако подготвим базата – втори и трети етаж на Учителския институт, през 2025/26 г в Пазарджик да има филиал на Медицинския университет в Пловдив“, каза още Куленски.
Loading...