parlam_izb2024.jpg

 Изборният ден на територията на Област-Пазарджик започна в нормално и в спокойна обстановка. Предприети са всички необходими мерки за опазването на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряването на спокойно протичане на изборния ден, съобщиха от ОДМВР-Пазарджик.

От вчера служителите от структурите на ОДМВР-Пазарджик охраняват всички изборни секции в региона. Полицаите са извън помещенията за гласуване и се намесват по искане на председателя на съответната секция.

Припомняме, че в изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. Забранено е ползването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.

Сигнали за нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес и са съотносими към действията на МВР, могат да бъдат подавани на денонощната телефонна линия на министерството 02 90 112 98 и имейл izbori@mvr.bg.

Създадена е организация и звената „Български документи за самоличност“ в Пазарджик, Септември, Пещера, Панагюрище и Велинград ще работят в днешния ден от 8.30 до 19.30 часа. Те ще издават удостоверения (за изгубени/откраднати/повредени/унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите. От началото на седмицата до момента са издадени общо 32 удостоверения за гласуване в областта.
Loading...