stroit_kaska.jpg

През четвъртото тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 66 жилищни сгради със 140 жилища в тях и 16 443 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради/офиси с 239 кв. м РЗП и на 37 други сгради с 12 469 кв. м РЗП. Това съобщиха от Териториално статистическо бюро Юг – отдел „Статистически изследвания” – Пазарджик.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 33.3%, жилищата в тях - с 30.3%, а общата им застроена площ - с 33.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 11.9%, а тяхната РЗП - с 0.1%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 10.0%, жилищата в тях - със 75.0%, а разгънатата им застроена площ - с 23.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 9.8%, както и разгънатата им застроена площ - с 46.3%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 230, Пловдив - 222, Варна - 169, Бургас - 125, и София - 123. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите Пловдив - 3 624, София (столица) - 3 413, Варна - 604, Бургас - 496, и Благоевград - 300.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 39 жилищни сгради със 112 жилища в тях и с 12 678 кв. м обща застроена площ и на 27 други сгради с 6 170 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 53.0%, жилищата в тях с 38.1%, а разгънатата им застроена площ - с 45.9%. Намаляват и започнатите други сгради с 28.9%, както и общата им застроена площ - с 20.6%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличава с 69.6%, жилищата в тях - със 166.7%, а разгънатата им застроена площ - със 113.1%. Започнал е строежа на 18.2% по-малко други видове сгради, както и общата им застроена площ намалява с 62.5%.
Loading...