oic2021_logo.jpg

 Отворена за кандидатстване е процедура ,,Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите'' по Програма ,,Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021 - 2027 г.

От Община Пазарджик уточняват, че процедурата е насочена към микро и малки предприятия, които могат да кандидатстват за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения им капацитет.  По процедурата ще се предоставя подкрепа за въвеждането на системи за иновации и конкурентоспособност за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятията. Предвидена е и възможност за насърчаване на пазарното представяне чрез създаване на онлайн магазин за продуктите или услугите, предлагани от предприятията.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект е 15 хиляди лева, а максималният – 150 хиляди лева. Подкрепата за семейните предприятия е до 75% от сумата по проекта, а за предприятията от сектора на занаятите е до 85%. Общият бюджет на процедурата е 117 милиона и 500 хиляди лева.

Заместник-кметът на Община Пазарджик Нино Ненов се обръща с покана към всички малки и средни семейни предприятия на територията на общината да заповядат в Областния информационен център Пазарджик, където той и екип от експерти са на разположение за допълнителни разяснения и съдействие при кандидатстване по процедурата.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 16.09.2024 г. 16:30 ч.
Loading...