zaplata2021_03.jpg

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на март 2021 г. се увеличават с 1.4% спрямо края на декември 2020 г., като достигат 59.3 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 3.4% (и достигат до 13.0 хиляди), а в частния сектор се увеличават с 2.8% (достигат 46.3 хиляди) през първото тримесечие на 2021 година.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2021 г. за област Пазарджик е 1 175 лв., за февруари - 1 178 лв., и за март - 1 214 лева.

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 2.8% и достига 1 189 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 412 лв., а за частния - 1 123 лева.

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 16.6% в сравнение с първото тримесечие на 2020 година.

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2021 г. област Пазарджик е на 10-о място по показателя „средна брутна работна заплата“. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 989 лв., София - 1 410 лв. и Варна - 1 313 лв.


На снимката горе: Средна брутна месечна работна заплата по сектори в област Пазарджик по данни на Териториално статистическо бюро - Юг - Пазарджик
Loading...