osvetl_prog.jpg

Община Пазарджик Ви кани на 26 май 2021г. (сряда), от 12:00 ч. на входа на град Пазарджик от Автомагистрала Тракия при парк Стадиона на церемония за Първа копка по проект: „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик” по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.“.
Loading...