sad_panag.jpg

Адвокат Петър Мулешков излезе със свое обръщение във връзка с преобразуването на Районния съд в Панагюрище в териториално отделение към Пазарджишкия районен съд. Пред доскорошния Районен съд в Панагюрище се организира подписка и мълчалив протест с искане за запазването на Районния съд. ПА медия споделя със своите читатели написаното от адвокат Мулешков.

В защита на Панагюрския съд:
Споделям виц в ролята на басня – Лъвът се шляел из гората Си, при което видял мечката и отегчено казал: „Ела довечера в бърлогата ми – ще те изям“. Тя покорно се явила – и била изядена. На другия ден Лъвът, при същите обстоятелства, поканил за вечерята Си вълка, той роболепно се отзовал и бил изяден. На следващия ден, пак така, Лъвът поканил зайчето за Своята вечеря. Зайчето обаче не било запознато добре с политическата обстановка и дръзнало да попита: „А може ли да не дойда?“ Лъвът отговорил: „Може, щом не искаш.“.
Поука: Защо пък да не кажем, че не искаме Лъвът да ни изяде Панагюрския съд.
Споделям истински истории, за да се възприемат като басня – В Панагюрище имаше Месно предприятие „Родопа“ за промишлена преработка на месо, в него работеха стотина професионални месари, произвеждаха изключително висококачествени салами, филета, суджуци, пушени и варени специалитети … и гордостта на панагюрци – Панагюрска луканка. Тайната на този специалитет се пазеше само тук, и само тук можеше да бъде приготвен по оригиналната рецепта. С Решение на тогавашния Окръжен комитет на БКП това панагюрско предприятие беше закрито и се откри такова в Пазарджик.
В Панагюрище имаше предприятие на националния „Винпром“ в което се произвеждаха уважавани алкохолни продукти, включително за износ. Сред тях беше и гордостта на панагюрци – Панагюрската сливова ракия. Тайната на този еликсир за познавачи се пазеше само тук, и само тук можеше да бъде оригинално приготвен. Със Заповед на тогавашния Окръжен народен съвет Нашият „Винпром“ беше преместен в Пазарджик.
Поука: Бях дете, когато слушах родителите си, като всички панагюрци, как се тюхкат, защото не са възразили срещу посегателството. /За разлика от зайчето.
Още истории – от наши дни - за да се възприемат като басня. В Панагюрище доскоро имаше офиси на НАП, на НОИ, на служба „Кадастър“ …, даже имаше Районна прокуратура – Панагюрище. Вече няма, като и по този критерий Панагюрище все повече заприличва на Стрелча. Ежедневно на много панагюрци се налага да ходят до Пазарджик за елементарни услуги и да се тюхкат, че не са казали някому, че не искаме да сме стрелчани. /А на зайчето не се е наложило да се тюхка./
Да си дойдем на думата – сега искат да ни вземат и Панагюрския районен съд. До няколко дни. Проектът за това решение е на бюрото на Висшия съдебен съвет в София. За да пътуваме до Пазарджик – там да решават съдебните спорове между панагюрци.
Много Ви моля, скъпи мои съграждани, нека този път да кажем, че не искаме.
ПРЕД СЕГА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ РАЙОНЕН СЪД ПАНАГЮРИЩЕ СЕ СЪБИРАТ ПОДПИСИ В ПОДКРЕПА НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО МУ, А УТРЕ ОТ 16 00 ЧАСА ЩЕ ИМА МЪЛЧАЛИВ ПРОТЕСТ.
ВЪЗВАНИЕ ДО ПАНАГЮРЦИ ОТ ПАНАГЮРСКИ ЮРИСТИ
Почитаеми дами и господа!
Панагюрският районен съд е създаден през 1881г. и в годината на своята 140- годишнина, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на 15.06.2021г., предстои да се превърне в Териториално отделение на Пазарджишки районен съд.
Районен съд Панагюрище е една от институциите, с които общините се гордеят. Този съд е вкоренен в местния контекст. Всички Вие осъзнавате значението на правораздаването, респективно на Районен съд Панагюрище, за живота на гражданите и функционирането на институциите в Община Панагюрище и Община Стрелча. Съгласно Предложения Вариант 4 на новата съдебна карта, 28 районни съдилища от всеки един район в Република България следва да бъдат пилотно превърнати в териториални отделения. При преценката кои районни съдилища да станат териториални отделения, съгласно решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, трябва да отчете не само натовареността, социално-икономическите и демографските фактори, но и специфичната роля на районните съдилища като основен първоинстационен съд в системата на правораздаването. Трансформацията на Районен съд Панагюрище в Териториално отделение на Районен съд Пазарджик изолира едно основно звено на съдоустройствената система, понеже нашата дейност стои най-близо до гражданите и далеч не се изчерпва само с прякото разглеждане на делата. Към районните съдилища са учредени служби по вписванията, функционират и държавни съдебни изпълнители и „Бюро съдимост”, те осъществяват общия контрол за поведението на условно осъдените по местоживеене и др. Превръщането на Районен съд в Териториално отделение на Пазарджишки районен съд, което Териториално отделение само ще приема документи от гражданите, отправяйки ги до други съдилища в района, ще доведе до ограничаване на достъпа до правосъдие на жителите на общините Панагюрище и Стрелча, до недопустим разход на време, средства и невъзможност за добро и бързо обслужване на тези граждани. Считаме, че това ще доведе до недопустимо „индустриализиране" на правосъдието и отдалечаването му от гражданите.
Loading...