priut2021.jpg

Кметът на Пазарджик Тодор Попов заедно с представители на изпълнителя и на надзора по изпълнението, дадоха старт на изграждането на обект „Приют за лица“, гр. Пазарджик, което се реализира в рамките на проект „ Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик “.

„Тук сме, за да дадем старт на строителството на обект за обезпечаването на една важна социална услуга за хора, каквато е грижата за хора в риск. Тук ще бъде изграден с европейски средства по програма „Региони в растеж” приют за бездомни хора. Понякога, така се случва в живота, че човек остава бездомен по обективни или субективни причини и с това предизвикателство е трудно да се справи, ако няма къде да получи подкрепа. Затова този дом ще бъде с капацитет до 25 човека на възраст над 18 години, които ще могат да бъдат настанявани тук за определен период от време, докато успеем заедно да намерим някакво друго житейско развитие за тях. Винаги съм казвал, че за интелигентността на едно общество се съди по отношението му към децата, възрастните хора и тези, които в една или друга степен са станали социални аутсайдъри и имат нужда в някакъв момент от подкрепа и подкрепата, която ние ще им дадем, е да ги настаним за определен период от време тук”. Това заяви кметът на Пазарджик Тодор Попов по време на церемонията „Първа копка”. Самата копка беше направена от багер на изпълнителя – „Заводски строежи – ПС-Пазарджик” АЕД, а надзорът е възложен след спечелена процедура на „Гранд Пешев” от Пловдив.

„С този проект ние затваряме цикъла по старата програма „Региони в растеж”, общината се възползва максимално и това е последният проект, който реализираме по тази програма”, допълни още Тодор Попов и уточни, че до късна есен обектът трябва да бъде готов.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор № BG16RFOP001-1.013-0007-C01 и е на стойност 1 549 352.68 лв., от които 232 402.90 лв. са национално съфинансиране, а 1 316 949.78 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.


priut2021_bager.jpg
bager_poliana.jpg


Loading...