med_rem2021c.jpg

В сградата на бившия институт за детски учителки в Пазарджик вече тече ремонт и наесен там ще започне обучението на първите 20 приети студенти по специалността „Медицинска сестра“ - образователна квалификационна степен бакалавър към Медицински университет – Пловдив.

„Щастлив съм, че вече започнахме ремонтните дейности. А най-важното е, че от есента ще стартираме с тези първи 20 бройки, които са отпуснати на Пловдивския университет и за което много благодаря и на ректора - за всички усилия да се преборят, образно казано, тези 20 бройки да бъдат разкрити и да се обучават студентите в Пазарджик. Защото на базата на проучването, което направихме, тук наистина има голям интерес по отношение на тази професия.

Ремонтните дейности ще продължат през цялото лято, за да може септември месец да имаме обособен учебен център, който ще разполага с 4 големи кабинета за по 10 души, конферентна зала за онлайн обучение и друга, която ще бъде помощна зала.

Това е първият етап от нашите планове. До края на годината ще стартираме ремонта и на самото общежитие, по-скоро на първия етаж, за да можем да поемем тези 20 души, които искат да се обучават тук, а тяхното нощуване ще бъде безплатно”. Това каза Тодор Попов при посещението си в базата, където в момента тече ремонт.

„Хубаво е, че възраждаме тази образователна традиция и така стъпка по стъпка ми се иска Пазарджик да бъде отново образователен център на базата и на новите потребности, които имаме в обществото, и на новите възможности. Оказа се, че с новите изменения в Закона за висшето образование повече не могат да бъдат откривани филиали, затова преминахме на тази иновативна форма - изнесено обучение, което в партньорство с Пловдивския университет ще провеждаме от тук нататък.

Силно се надявам, както и всяко друго едно нещо, да развиваме този процес и след време да напълним цялото общежитие с желаещи да се обучават в тези важни за бъдещето ни професии, както вече се наричат - специалисти по здравни грижи. С оглед и на ситуацията, която преживяхме и продължаваме да преживяваме, считам, че това ще бъде изключително важно и полезно”, каза още кметът на Пазарджик.

„Обучението ще се реализира като изнесена форма и ще се осъществява чрез конферентна връзка с хабилитиран преподавател от Медицински университет – Пловдив. В реално време студентите в Пазарджик ще наблюдават всичко, което се случва в кабинетите на университета по медицина в Пловдив. Целта на това обучение е да не се хвърля финансов ресурс в осигуряването на отделен преподавател за студентите в Пазарджик. Те ще ползват всички екстри, които дава обучението в Пловдив чрез това изнесено обучение и съвременната образователна среда, която ще създадем с обзавеждане и оборудване.“, каза Гергана Табакова, директор на дирекция „Образование и култура” в Община Пазарджик.

Формата на обучение е редовна и студентите ще придобият образователна квалификационна степен бакалавър, като след това ще могат да кандидатстват за надграждане на образованието със степен магистър - университетът предлага тези възможности и те да описани подробно на сайта на Медицински университет - Пловдив.

Приемът на документи на кандидат–студентите по специалността „Медицинска сестра“ тече в момента. 20 от новоприетите студенти ще имат възможността да се обучават изнесено в град Пазарджик, където ще се провеждат и практическите им занятия в действащите болници.
Обучението е в редовна форма, с продължителност 4 години, предвижда учебна практика и два семестъра преддипломен стаж.
По време на подготовката си студентите получават необходимите знания и умения за прилагане на качествени сестрински грижи, свързани с промоция на здравето, профилактика и лечения на заболявания в болнична и извънболнична помощ, детски заведения за отглеждане и възпитаване, училищни кабинети, старчески домове и други социални заведения.

Желаещите да се обучават за медицински сестри, могат да получат допълнителна информация на сайта на Медицински университет – Пловдив в раздел „Прием“ - https://mu-plovdiv.bg/priem/.


med_rem2021b.jpg
med_rem2021.jpg
med_rem2021a.jpg


Loading...