pz_obshtina1.jpg

Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пазарджик за периода 2021-2025 г. е публикуван на интернет страниците на Oбщината и на Общинския съвет. Представени са мотиви за изготвянето му и доклад от д-р Илия Томов – гл. експерт в отдел „УОС”, Дирекция „БОС” при Община Пазарджик.

В срок до 29.07.2021 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. „България” № 2 и на имейл адрес: secretary@pazardjik.bg.
На 30.07.2021 г. от 11:00 часа в сградата на Общината – Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.
Loading...