covid20210305cc.jpg

Със заповед на директора на РЗИ-Пазарджик д-р Фани Петрова се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на област Пазарджик считано от 00:00 часа на 12 март до 1 април.

За учениците от пети до дванадесети клас се преустановяват присъствените учебни занятия от 15 до 26 март.
Преустановяват се извънкласните занимания, екскурзии и спортни празници за всички възрастови групи в училищата, занятията в езиковите школи и центрове.
Децата от предучилищното образование могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.
В заведенията да не се допуска повече от 1 човек на 3 кв.метра.
Въвежда се пропускателен режим за големите търговски вериги, съобразен с капацитетите им.
Loading...