protest_sinitovo.jpg

Протестът е заради решението на Административния съд да отхвърли жалбата ни за отмяна заповедта на директора на РИОСВ-Пазарджик, с която се отхвърля искането ни да се направи ОВОС за изграждането на сметище за не знам какви точно отпадъци в землището на Синитово в местността Кичук чал. А инициативният комитет, който защитава интересите на хората от Синитово е категоричен за необходимостта от ОВОС.
Днес хората - това не са всички, а само хората, които имат възможност, искат да изразят своята гражданска позиция срещу това решение на Административния съд.
Така кметът на Синитово Борислав Алексиев обясни причините за протеста на голяма група жители от селото пред Административен съд-Пазарджик.Сред тях имаше и майки с деца, а плакатите бяха категорични: "Синитово е за децата ни, а не за боклук", "Синитово не е сметище", "Не покривайте Синитово с боклук".

Kmet Sinitovo
Борислав Алексиев, кмет на с. Синитово
  

"За всички значими обекти трябва да има обществено обсъждане. При положение, че интересите на инвеститора не съвпадат с интересите на обществеността там, където е обектът, това няма как да се случи. На първо място би трябвало да бъдат обществените интереси и после частните.Освен всичко друго там е вододайната зона на Синитово. Ние няма да се примирим, ще правим протести, ще си защитаваме нашите територии, селото, ще си защитаваме децата. Ще се борим и няма да отстъпим," заяви Иван Димитров от инициативния комитет. Той припомни и изрази възмущението си от окончателното решение по-рано на ВАС, с което бе отменен референдумът по същата тема на формални основания за неспазен срок за провеждането му при положение, че 95% от жителите на селото гласуваха срещу изграждането на депо.

Със свое решение от 5 юли 2021 г. Административен съд Пазарджик оставя без уважение жалбите на СНЦ „Еко Синитово“, Сдружение за аграрни и екологични проекти – ГЕО и „Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция“ срещу Решение ПК-34-ПР/2019 г. на Директора на РИОСВ Пазарждик за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/, с което е решено да не се извършва ОВОС на изменение и разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци в ПИ 062001, местност „Кичук чал“, землище с. Синитово, община Пазарджик с възложител „Солар Парк Тракия“ ООД.

Предвидената за реализация на инвестиционното предложение площадка представлява част от бившия ТЕЦ „Тракия", който е разрушен, като по-конкретно ще обхваща границите на подобект „Сгуроотвал". Ще се работи при непрекъснат режим, седемдневна работна седмица, 360 дни/годишно, като се предвижда да се приемат максимално 295 тона на ден неопасни отпадъци или 106 200 тона годишно.
Ще се изгражда и система за производство на фотоволтаичната електроенергия, а уловеният биогаз ще бъде изгарян в инсталация за изгаряне на биогаз по метода "факел".

Целият текст на решението на Административен съд Пазарджик може да прочетете ТУК.

 

 


protest_sinitovo2.jpg


Loading...