pz_most_atlantik.jpg

Шест са отворените оферти в обществената поръчка за проектиране и строителство /инженеринг/ на Западния обход на Пазарджик, съобщиха от АПИ . Бъдещият Западен обход с дължина 5,9 км ще започва при 123-ти км на второкласния път II-37 Панагюрище – Пазарджик – Пещера преди северния вход на град Пазарджик /откъм Панагюрище/ и ще завършва при км 128+900 на второкласния път, преди село Главиница. С изграждането на обхода интензивният тежкотоварен трафик, идващ от автомагистрала „Тракия“, ще се изнесе извън центъра на града. По този начин ще се повиши безопасността на движение за пътуващите като се избягва влизането в областния град.

Отворените оферти са на:

ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД;
„ПАЗАРДЖИК 2021“ ДЗЗД с участници: ПСТ Груп ЕАД, ПСТ ВИДИН ЕООД и Новако Строй ЕООД;
ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОПЪТ ПАЗАРДЖИК", в което влизат: ГЕОСТРОЙ АД, ПЪТПРОЕКТ ЕООД и ПЪТСТРОЙ-92 АД;
ДЗЗД „ПАРИСТЕРА" с участници: ИСА 2000 ЕООД, АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД и ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД;
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД;
ДЗЗД „ЗАПАДЕН ОБХОД 2021", в което участват: ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА АД, Грома Холд ЕООД и ПЪТПРОЕКТ 2000 ООД.

Изпълнителят на поръчката ще трябва да изготви технически проект и да изгради новото трасе на път II-37, западно от Пазарджик. Предвижда се то да бъде в 3 участъка:

Първият участък е от северния вход на града до бул.“Александър Стамболийски“, с дължина 1,94 км /от км 123+000 до км 124+940/;
Вторият участък е от бул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Любен Боянов“, с дължина 1,49 км /от км 124+940 до км 126+430/.
Третият участък е от ул. „Любен Боянов“ до южния вход на града, преди с. Главиница, с дължина 2,47 км /от км 126+430 до км 128+900/.

Отсечката ще бъде с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и тротоари, както и локални платна. Връзката на новото трасе със съществуващата пътна мрежа ще се осъществява чрез 4 кръгови кръстовища и едно триклонно кръстовище.

На Западния обход на Пазарджик ще има четири големи съоръжения. Предвижда се построяването на мост над напоителен канал и надлез над жп линията София - Пловдив. На моста над река Марица ще бъде изградено ново дясно платно, а съществуващото ляво платно, построено през 1995-96 г. и с дължина 205 м, ще бъде рехабилитирано. Другото голямо съоръжение на обходния път е съществуващ мост, преминаващ над отводнителен канал.

Срокът за изпълнение на проектирането е 6 месеца, а на строително-монтажните работи след това - 24 месеца.
Loading...