mms1.jpg

На 14.07.2021г. се проведе встъпителна кръгла маса, част от проекта на "Младежки спортен клуб Пазарджик спортува", финансиран от Министерството на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по член 10 от закона за хазарта за 2021 година, Направление 3 (три) с тема “Превенция на хазартната зависимост сред младите хора.”
Проектът "Залагам на себе си, а не на късмета", е вторият на Министерството на спорта, който "Младежки спортен клуб Пазарджик спортува” спечели.

Проектното предложение е насочено към целева група от 300 младежи, живеещи на територията на Община Пазарджик, като съобразно изискванията на програмата 10% от тях - 30 души, ще бъдат младежи в неравностойно положение.
Целият експертен екип, организиращ и реализиращ проекта, дискутира темата за превенция на хазарта в присъствието на 32 гости.
Председателят на "Младежки спортен клуб Пазарджик спортува" Ренета Камберова откри събитието с встъпителни думи за дейността на сдружението и същността на проекта. "Темата за хазарта и особено зависимостта от хазарта е много актуална, а за съжаление за нея не се говори толкова много. Нашата цел и целта на проекта е да покажем къде е границата на разумното и играта за забавление и къде всичко преминава в опасната зона на зависимост и дори болест", каза Ренета Камберова.
На гостите бе раздаден специално изготвен наръчник, включващ конкретни детайли за хазартната зависимост - симптоми, причини, лечение и други.
Участие в кръглата маса взеха още Александър Иванов, който в ролята си на обучител, предизвика интересна дискусия по темата. Особено важно и ценно бе присъствието на психолога Гергана Ташева, която разисква темата за зависимостта към хазарта от гледна точка на човешката психологията, както и различните видове поведение, водещо към пристрастяването.

Юристът Димитричка Ладжова обърна внимание на наказателната отговорност, под която всеки хазартно зависим и особено нелегално разпространявщ хазарт, ще бъде подведен от българското законодателство.
По време на реализацията на проекта са предвидени да бъдат проведени още дискусионни форуми, срещи с психолог с цел превенция и отказ от хазартната зависимост, организиране на спортни прояви, насърчаващи здравословен начин на живот и други.

 

Logo Mms

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2021 ГОДИНА

 

Направление 3

Тема „Превенция на хазартната зависимост сред младите хора“

 

ДОГОВОР №25-00-2/16.03.2021г.

ПРОЕКТ №НПИМД – НЗ – Т1 – 029/2021г.

Наименование на проекта: „Залагам на себе си, а не на късмета!“

Стойност на проекта: 46 618,00 лв.

Срок на изпълнение на проекта: Дати - от   15/04/2021г.  до  15/09/2021г.

 

Целевите групи на проекта са:

 

300 деца и младежи от всички целеви групи на проекта от Община Пазарджик:

- Деца: 15 навършени - 19 ненавършени години – общо 100  души от тях 10 младежи в неравностойно положение;

- Младежи: 19 навършени - 25 ненавършени години – общо 100  души от тях 10 младежи в неравностойно положение;

- Младежи: 25 навършени – 29 навършени години – общо 100  души от тях 10 младежи в неравностойно положение.

 

 

Дейности по проекта:

Дейност 1 - Провеждане на дискусионни форуми, кръгли маси и анонимни срещи с психолог, насочени към достигане и работа с целевата група с цел изграждане на социално отговорно поведение и превенция от хазартна зависимост.

Дейност 2 - Разработване и целенасочено разпространение на печатни информационни  материали - В рамките на тази дейност е изготвен „Наръчник за разпознаване на хазартна зависимост и добрите идеи за справяне с нея“, за който ще  поговорим малко по – късно.

               Дейност 3 - Провеждане на прояви със спортен характер за насърчаване на здравословния начин на живот и превенция на хазартна зависимост сред младите хора - В рамките на тази дейност ще бъдат проведени 6 еднодневни спортни прояви с участието на всички 300 участници в целевите групи по проекта. Предвидени са следните спортни прояви: Спортен ден   на тема „ Футбол“, „Волейбол“,  „Джудо“, „Тенис на маса“, „Лека атлетика“. Във всеки един спортен ден ще вземат участие по 50 младежи от целевите групи или общо 300, колкото е общия брой на целевите групи.

 

               Дейност 4 - Информация и публичност по проекта.

 

Цел / цели на проекта

 

Целта на проекта е превенция на хазартната зависимост сред младите хора чрез промотиране на социално отговорно поведение и изграждане на навици за здравословен начин на живот.

Тя изцяло кореспондира и съответства с целта на програмата и Приоритета на Направление 3, като мярка за мотивация и въздействие върху поведенческите модели на младите хора.

Конкретните цели на проекта са:

  • Да се създадат практически умения на младежите участващи в проекта как да разпознават рисковите фактори, водещи до хазартна зависимост;
  • Да се изгради социално отговорно поведение у целевата група за справяне в рискова среда;
  • Да се изградят навици у целевата група за здравословен начин на живот като модел за превенция от хазартната зависимост.

 

 


mms2.jpg
mms3.jpg
mms4.jpg
mms5.jpg


Loading...