det_gr2021.jpg

  Към 31.12.2020 г. в област Пазарджик в състава на 22 от детски градини (ДГ) функционират яслени групи с общо 585 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта намаляват с 67, или с 9.9%.

В градовете в областта детските ясли са 19 с 531 места, а в селата - 3 с 54 места.

 Детски ясли, места и обслужени деца в област Пазарджик по години

 

                                                                                                                     (Брой)

 

2016

2017

2018

2019

2020

Заведения

25

25

23

22

22

Места в края на годината

704

692

700

649

585

Деца в края на годината

669

680

648

614

528

 

 

            През 2020 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 458 деца, или с 88 по-малко в сравнение с 2019 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 528 деца (табл. 2), от които момчета са 275, а момичета - 253. В сравнение с 2019 г. броят на децата в детските ясли намалява с 14.0%.

 

 Деца в детските ясли в област Пазарджик към 31.12.

                                                                                                                                                  (Брой)

 

2016

2017

2018

2019

2020

Общо

669

680

648

614

528

   Момчета

347

360

339

305

275

   Момичета

322

320

309

309

253

 

 

 

 
Loading...