det_plo6tadka_eskulap2.jpg

Два проекта по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 е разработила Община Пазарджик и очаква одобрението на общинските съветници, за да подаде проектните предложения. Те са за изграждане на детски кът в с. Ивайло и за обновяване на сградата на читалище „Пробуда-1930“ в с. Главиница. Проектите са на стойност до 40 хиляди лева, като общината трябва да гарантира устойчивост на проекта за следващите 5 години.

Проектното предложение за обновяване на сградата на читалище „Пробуда-1930“ в с. Главиница включва вътрешен ремонт на помещенията на читалището и санитарни възли, както и изграждане на рампа за достъп на хора в неравностойно положение.

Детската площадка в с. Ивайло ще отговаря на изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и ще бъде сертифицирана. Предвижда се поставянето на настилка, ограждане, поставяне на детски съоръжения за игра, пейки и кошче.

Заседанието на ОбС-Пазарджик, на което ще се иска одобрението на общинските съветници, е насрочено за 30 юли, петък.
Loading...