obsazdane20210729a.jpg

Голям интерес предизвика днешното обществено обсъждане на Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пазарджик за периода 2021-2025 г. Да се включат в дискусията в Пленарна зала бяха дошли много доброволци и представители на НПО, голямата част от които са известни на обществеността, тъй като обикновено към тях се обръщат всички, които търсят решение на проблем с изоставено или бедстващо животно. И макар понякога тонът на дискусията да се повишаваше и да се чуха лични нападки, то е защото всички тези хора буквално горят в това, което правят за животните, но в крайна сметка бяха чути и приети конструктивни предложения и бяха поставени много въпроси, на които на този етап не е намерено решение.

По предложение на Евелина Рабаджийска – Тодорова представителите на общината приеха да се създаде съвместна комисия с участието на доброволци и защитници на животните, която да допълни предложения от администрацията проект на за Програма за овладяване на популацията на бездомните кучета. „Молбата ми е всички да работим заедно за решаване на проблема с безстопанствените кучета, а също така конструктивно и за цялостно решаване на проблема” – с тези думи д-р Илия Томов, главен експерт в Общината, се обърна към присъстващите. Те от своя страна му посочиха как те виждат решението на въпроса – с осигуряване на постоянно действащ кастрационен център и приют за бездомните животни.

„Обществена тайна е, че син и бял бус с пловдивска регистрация нощем изхвърлят кучета основно в покрайните на града. Защо не се търси съдействието на Полицията тези бусове да бъдат задържани, проверени, санкционирани?”, попитаха доброволците. Те поискаха и отново да бъде подновено сътрудничеството с „Четири лапи” и осигурено масово кастриране на кучетата.

Нерешен стои въпросът и с тези, които развъждат животни с цел търговия. Колко проверки на такива развъдници направихте по самоинициатива, попита Маринела Иванчева и получи отговор от д-р Томов, че не е в правомощията на Общината да навлиза в чужд имот.

Регистрираните кучета в Община Пазарджик се оказаха 84. За сравнение само една от организациите декларира, че се грижи за 150 кучета. Трифон Кабуров постави като въпрос отговорността за уличните кучета. Съгласно разпоредбите те са общински. „Какво ще стане, ако за всички тези кучета заведем съответните дела срещу Общината и мога да Ви кажа, че такова дело се подготвя”, заяви г-н Кабуров.
Доброволците поставиха като проблем и липсата на отговарящ за залавянето на безстопанствено животно. Дори и да бъде осигурен Кастрационен център, както и ветеринари, които да извършват тази дейност, без да има екип, чийто ангажимент да е залавянето на кучета, никой ветеринар няма да поеме тази дейност и проблемът ще остане неразрешен. В отговор на това д-р Томов заяви, че неговото предложение ще е Общината да има такъв екип, както и Ветеринаро-медицински комплекс, но всичко това трябва да мине през Общинския съвет и да бъде финансово обезпечено.

Анета Петкова от PAW- Pazardjik призова участниците в обсъждането да не търсят повече стари кусури, а заедно да работят и предлагат решения и самата тя предложи място за Общински ветеринаро-медицински комплекс – в непосредствена близост до „Фермата”, където има сграда на бивша лечебница. Финансирането на тази дейност обаче може да стане най-рано с приемането на следващия общински бюджет. Дотогава финанси могат да се търсят от местния бизнес, предложиха защитниците на животните.


obsazdane20210729.jpg


Loading...