obs2021_0729.jpg

С 26 гласа За и 10 против Общинският съвет на Пазарджик прие предложената актуализация на бюджета. Рамката на началния бюджет за 2021 г е 105 730 250 лв, а на актуализирания днес - 112 091 829 лв.

Общото увеличението на актуализирания бюджет спрямо първоначалния план е в размер на 6 361 579 лв. От тях в Държавни дейности актуализацията е 3 077 969 лв., дофинансиране - 47 909 лв. и за Местни дейности - 3 235 701 лв.

В бюджета за местни дейности делът на капиталовите разходи е най-голям – 1 милион 315 хиляди лева, а допълнителните субсидии за спортните клубове – 487 хиляди лева.

В дискусиите за актуализациите на бюджета кметът винаги е бил критикуван, че в началото на годината се залага един размер на разходите, а после той се коригира с актуализации за вече изпълнени дейности. И този път дебатът се повтори между общинския съветник Евтим Янев и кметът Тодор Попов, като отговорът на кмета беше, че общината се проверява постоянно от АДФИ, Сметна палата и други институции и до момента не са установени нарушения. Днес в дебата се намеси общинският съветник Благо Солов с предупреждението, че проверяващите са вече други и че лично той ще подаде сигнал до Специализираната прокуратура и до Министерство на финансите за направени харчове, които не са предвидени в бюджета.

На днешното си заседание съветниците одобриха също Община Пазарджик да кандидатства с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Ивайло, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и с проект за обновяване на сградата на читалище „Пробуда-1930” в с. Главиница.
Loading...