jz_vec.jpg

На 24 август 2021г. риболовци от цялата страна организират граждански протести срещу лобистки поправки на Закона за водите и на Наредбата за ползване на повърхностните води, готвени от служебния министър на околната среда Асен Личев, съобщиха от Сдружение "Балканка".

Едно от местата на протести, посочени в съобщението, е Варварски минерални бани (паркинга на Варварски минерални бани), в близост до водохващането за ВЕЦ Ели дере от 18:30 часа
Другите са :
- гр. София – триъгълника пред Министерски съвет – 16:30;
- гр. Луковит – при водохващането за ВЕЦ Радомирци, в долния край на град Луковит – 16:30;
- в района на Пловдив – при стената на ВЕЦ Кадиево – 18:00 ч.

Предложените промени са в няколко основни направления. От една страна МОСВ е внесло Закон за изменение и допълнение на ЗВ, където се целят промени в чл. 118ж.
От сдружението припомнят, че член 118ж и измененията и допълненията му от години са „горещият картоф” в сектор Води, тъй като в текстовете на този член се изброяват случаите, в които е забранено изграждане на водноелектрически централи.

В конкретния случай от ведомството предлагат пълна забрана за изграждане на деривационни водноелектрически централи, които обикновено се изграждат по малките реки и водят до осушаване на участъци от реките или цели реки след водовземните съоръжения.
Въпреки че риболовците от "Балканка" и другите риболовни сдружения от повече от 5 години настояват за мораториум за изграждане на нови ВЕЦ-ове, те отново не са доволни и излизат на улицата.

Исканията на протеста са служебният кабинет да не одобрява и да оттегли предложените промени в закона и в наредбата, и незабавно уволнение на министър Асен Личев, който е живата история на убийството на българските реки през последните 20 години.

 
Loading...