Tag: "Районен съд - Пазарджик"

сряда 15 ноември 2023 - 17:05:55

За професията на съдията и статута на магистратите дискутираха ученици в съда

Районен съд – Пазарджик откри Образователната програма за учебната 2023-2024 г.


сряда 01 март 2023 - 14:26:45

Новият председател на Районен съд - Пазарджик Христо Георгиев встъпи в длъжност

Ще работи за достигане на висок стандарт за ефективна, прозрачна и достъпна съдебна дейност