Парламентарни избори - април 2023

неделя 19 март 2023
неделя 19 март 2023 - 20:05:38

БСП подготви дефиницията за „енергийна бедност“, за да има реална помощ трябва да я одобри редовен парламент

"Истинската промяна, проведена от предишното редовно правителство, в което БСП участваше, бе именно в социалната сфера"