obs2021_0729.jpg

С пълно единодушие Общински съвет – Пазарджик одобри решението за референдум в с. Синитово. Точката беше внесена като извънредна, след проведено събрание от жителите на селото и с приложена подписка от Инициативния комитет. Това е поредният референдум в Синитово. Той ще се проведе на 21 ноември 2021 г. Жителите на селото ще отговарят на два въпроса:

- Съгласни ли сте инвестиционно предложение „Изменение и разширение на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци” да бъде реализирана в землището на с. Синитово и
- Съгласни ли сте инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране неопасни производствени отпадъци” да бъде реализирано в землището на с. Синитово

За провеждането на местния референдум съветниците утвърдиха образци за книжа, както и разходи в размер на 2374 лв за провеждането му.

Референдумът е една от формите на пряка демокрация, а чрез местния референдум се решават въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентност на Общинския съвет, посочи докладчикът по точката Румен Кожухаров. В случая изграждането на площадка за неопасни производствени отпадъци би засегнала основния поминък в селото - зеленчукопроизводството.

С единодушие беше гласувана и другата извънредна точка на днешното заседание на ОбС – включването на Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” в проект, по който Министерство на здравеопазването е бенефициент, за финансиране на ремонтни дейности и закупуване на оборудване във връзка с ковид мерките. По този проект болницата се предвижда да получи 212 хиляди лева.
Loading...