gerb210317d.jpg

На срещата със земеделски производители от община Лесичово присъства кандидатът за народен представител и зам.-министър на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева, инж. Валери Вълков и кметът на община Лесичово – Серьожа Лазаров. Д-р Василева запозна производителите с това, че през последния мандат са договорени 13млн лева, както за земеделски производители, така и за различни общински проекти в община Лесичово, в това число ремонт на улици, изграждане на спортна площадка и възстановяване на манастира „Свети Николай“ в с.Калугерово. Зам.-министър д-р Лозана Василева коментира пред тях и възможностите по програма за развитие на селските райони за инвестиции в земеделските стопанства. Мерките предвидени по тази програма, които предстои да се отворят включват инвестиции в стопанства, включително за земеделска техника за преработка, за малки стопанства и за млади фермери.


„И за напред приоритет продължават да бъдат животновъдството, сектор плодове и зеленчуци и биологичното земеделие“, увери д-р Лозана Василева, като разясни в допълнение и това, че за малки стопанства и млади фермери проектите ще се изготвят напълно безплатно от служба „Съвети в земеделието“.
Инженер Валери Вълков, заедно със кмета инж. Серьожа Лазаров обсъдиха и въпроса за охраната на селскотопанската продукция от кражби и злоумишлени действия. Селскостопанските производители бяха посъветвани да търсят съдействие на правоохранителните органи и местната власт. Като пример беше посочена организацията по опазване на реколтата от грозде и
ябълки.
Коментиран бе и въпросът за водопровода в село Щърково, след което се изясни, че има готова проектна документация, както и разрешение за строеж, предстои да се уточни единствено начина на финансиране на проекта.
"Правителството на ГЕРБ е обърнато с лице към хората, общува пряко с тях и ги чува, след което предприема действия за решаване на съответните проблеми", коментира инж. Валери Вълков. В пример към казано от него беше даден удължаването на срока по Наредба 5 за паспортизация на сградния фонд и готовността на Правителството да финансира тази
паспортизация поетапно.
Срещата премина в динамична среда с много въпроси, а след нея всички – и кандидати за народни представители, и земеделските производители, изразиха задоволство и си пожелаха взаимно успех.


КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
Loading...