unih20211019.jpg

МБАЛ „Уни Хоспитал“ е успешно акредитирана от Global Healthcare Accreditation (GHA). Лечебното заведение е единствената многопрофилна болница в България със сертификат за акредитация от Глобалната здравна акредитационна организация (GHA), посочиха от лечебното заведение.

Сертификатът за акредитация, получен от МБАЛ “Уни Хоспитал“, е гаранция за изпълнението на изискванията на стандартите на GHA за безопасни и ефективни болнични грижи за пациентите, както и логистиката, свързана с тяхното пътуване. Лечението зад граница е тенденция с нарастващ ход на търсене и МБАЛ „Уни Хоспитал“ доказа възможността си да осигури на чуждестранните пациенти достъп до качествени здравни услуги в среда, която комбинира апаратура от последно поколение и висок професионален опит на медицинския персонал.

„Успешната акредитация от GHA допринася за увеличаване на разпознаваемостта и авторитета на болницата, подобрява качеството ѝ на работа, конкурентноспособността ѝ, здравната и социална роля и значимост на лечебното заведение и най-важното – гарантира отлично качество на обслужване на пациентите при спазване на най-добрите практики за лечение. Това е следваща стъпка в утвърждаването на болницата, вече и в международен план“, заяви при получаване на сертификата за акредитация управителят на МБАЛ „Уни Хоспитал“ д-р Красимира Чачова-Ранчева.

Основните медицински структури, за които МБАЛ „Уни Хоспитал“ е акредитирана да развива международен медицински туризъм, са: Онкологичен център, Пластично-възстановителна и естетична хирургия, Съдова хирургия, Ортопедия и травматология, Физикална и рехабилитационна медицина.

„Стремежът на лечебното заведение винаги да предоставя на пациентите качествени медицински услуги срещна реализация в акредитацията от Global Healthcare Accreditation (GHA) като безспорно доказателство за високото ниво на медицинско обслужване. Успешно преминалата акредитация е независимата оценка, че МБАЛ „Уни Хоспитал“ е създала всички условия за постигане на ефективно лечение в условията на пълна безопасност за пациентите. Лечебното заведение ще продължи да работи, следвайки най-съвременните медицински протоколи, но при по-широк кръг пациенти – не само от България, но и от целия свят. Тази система е гарант за стремеж към непрекъснато повишаване квалификацията на медицинския персонал“, отбеляза от своя страна изпълнителният директор на „Асарел Панагюрище Здраве“ д-р Явор Дренски.
Loading...