otli4ie_petri4ev.jpg

Боян Магдалинчев връчи „личен почетен знак-първа степен златен“ на наследниците на удостоения посмъртно с отличието съдия Веселин Ангелов Петричев, съобщиха от Пресслужбата на Пазарджишкия окръжен съд

Представляващият ВСС от името на колегите си и лично от свое име изрази благодарност за приноса на Веселинн Петричев към съдебната власт и поясни, че наградата е „знак на признателност и уважение“.
Церемонията се състоя в Съдебната палата на Районен съд – Велинград. Присъстваха още Председателят на Окръжен съд – Пазарджик Елеонора Серафимова, административният ръководител на Районен съд – Велинград Лилия Терзиева – Владимирова, районни съдии.
Отличието е присъдено за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните си задължения и високи нравствени качества.
Съдия Веселин Петричев има над 27 години юридически стаж в съдебната система. Заемал е длъжността „съдия“ в Районен съд – Велинград – 9 години, длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Велинград“ – 13 години и длъжността „съдия“ в Окръжен съд – Пазарджик – 2 години.
В периода от 20.10.2004 г. до 20.03.2018 г. като административен ръководител успя да създаде оптимална организация на работа и много добър микроклимат в Районен съд – Велинград. Винаги се е отличавал с умението си за вземане на най-рационалните и ефективни управленски решения. Със задълбочените си теоретични познания, както и с професионалната си компетентност и квалификация, съдия Веселин Петричев е дал своя принос за издигане авторитета на правораздавателната система.
Като доказан професионалист, независим и справедлив съдия, като добронамерен и толерантен човек, винаги се е ползвал с огромно уважение сред колегите си и съдебните служители.
С достойното си професионално поведение и компетентност, с целенасоченост в изпълнение на служебните си задължения, съдия Веселин Петричев, безспорно допринесе за укрепване авторитета на правосъдната система.


otli4ie_petri4ev1.jpg


Loading...