as_logo800.jpg

ПРОДАВА СЛЕДНОТО УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ:

  

 

№ по ред

Марка / Вид оборудване

Година на въвеждане в експлоатация

Пробег/

отработени часове

Мин. цена

в лв. без ДДС

1.

Багер Либхер  902А №1 с.№ 356/2663

1994

24 697 mh

34 300

2.

Багер Либхер  902А №2 с.№357/2662

1994

23 796 mh

26 600

 

Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочените начални минимални  цени.

 Офертите се подават в срок до 25.04.2021 г. по един от следните два начина: 

  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на …………………………………………“

                                                                                      /да се посочи конкретно за кое оборудване/,

със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия"

  • Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

За оглед на активите и допълнителна информация - всеки работен ден от 9,00 до 15,00 часа на тел. 0357/ 60 435 и 60 424.
Loading...