ОБЯВА

четвъртък 24 ноември 2022
четвъртък 24 ноември 2022 - 12:43:51

Обява за продажба на употребявано оборудване

Асарел-Медет продава следното употребявано оборудване:


петък 17 декември 2021

петък 08 октомври 2021

вторник 13 юли 2021
вторник 13 юли 2021 - 12:36:12

Обява: "Асарел-Медет" продава употребявано оборудване (Багер Либхер 902А)

Обява от "Асарел-Медет" за продажбата на употребявано оборудване


вторник 22 юни 2021
вторник 22 юни 2021 - 14:17:32

"Асарел-Медет" продава употребявано оборудване

Офертите за употребявани автомобили, дизеловози и мотокар се подават до 7 юли 2021 г.


четвъртък 22 април 2021
четвъртък 22 април 2021 - 11:36:57

Обява: "Асарел-Медет"- Панагюрище продава употребявано оборудване

Обява за продажба на санитарен автомобил


понеделник 22 март 2021
понеделник 22 март 2021 - 11:41:56

"Асарел-Медет" АД продава следното употребявано оборудване

Офертите по обявата на "Асарел-Медет" се подават в срок до 25.04.2021 г.


четвъртък 11 март 2021
четвъртък 11 март 2021 - 17:54:39

Обява за открита процедура чрез подбор на проекти - МИРГ „Пазарджик“

Обявената процедура е по мярка 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в РР“


понеделник 08 март 2021
понеделник 08 март 2021 - 16:45:26

Обява за открита процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.073 МИРГ „Пазарджик“, мярка 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“

Първият краен срок за подаване на проектните предложения по обявената от МИРГ "Пазарджик" процедура е 8 юни т.г.