nastimir_ananiev_jo_terziiski.jpg

Председателят на комисията по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание Настимир Ананиев проведе среща с граждани в Пазарджик. В срещата участваха и заместник-председателят на комисията – арх. Йордан Терзийски, както и народният представител от „Продължаваме промяната“ Петър Кулински.

Приемната беше с фокус дейността на комисията – Закон за устройство на територията, Закон за гражданската регистрация, Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за пътищата, като имаше и конкретни сигнали, за които ще се търси адекватна реакция от страна на местните и държавни институции.

Един от подадените сигнали касае реда и чистотата край язовир „Батак“. Подаден е от собственик на къмпинг. Ползвателите на услугите на къмпинга – туристи от Германия и Австрия, са неприятно изненадани от мръсотията и шума, а собственикът на къмпинга не получава съдействие от институциите за поддържане на реда и чистотата. Настимир Ананиев се ангажира да потърси съдействие от Председателя на комисията по туризъм Елин Димитров и да се обърнат към кмета на Батак, който да предприеме съответните действия. „Чуждите туристи са най-добрата реклама за страната ни, те оценяват красотата на нашата природа, но са разочаровани от мръсотия и липсата на ред. Трябва да променим това“, коментира Настимир Ананиев.

Съдействие от него са потърсили и собственици на терен, чийто статут е променен от земеделска земя на УПИ (урегулиран поземлен имот). От Земеделското министерство се позовават на наредба, според която, ако до 3 години не се предприеме нищо на терена, той отново става земеделска земя, но Законът не позволява такова нещо. НАП води терена като УПИ и взема данък като за урегулиран поземлен имот, а от собствениците се искат отново едни 100 хиляди лева, при положение, че тази такса за УПИ вече е платена, обясни Настимир Ананиев.

Граждани от Ракитово са го сигнализирали, че общината е без действащ кмет в момента, за което той ще се обърне към областния управител, за да се информира какво е предприел той по случая. Има и конкретен сигнал за бездействие от страна на Инспекцията по труда по отношение на работодател с над 200 работници и много лоши условия на труд. Много сигнали с конкретни локации има и за лоша пътна маркировка.

Към арх. Йордан Терзийски, зам.-председател на комисията регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание, са адресирани въпроси, касаещи EVN, ЧЕЗ и ВиК относно необходимостта EVN да предприеме мерки за изнасяне на далекопроводи от частни имоти, да бъдат присъединени фотоволтаици към националната електроразпределителна мрежа и случай с ВИК съоръжения, минаващи през частен имот, при което собственикът, който не ги ползва, бива задължен да ги измести за своя сметка. Подаден е и сигнал за добив на инертни материали от стари кариери, като добивът е под нивото на водата, което не е разрешено.

Много хора търсят и съдействие по частни казуси – такъв е случаят с незаконен навес, за който има решение, че трябва да се премахне, а общината не предприема нищо. „Изпратих писмо до кмета на Пазарджик, защото гражданката чака вече над 1 година при влязло в сила решение“, коментира Настимир Ананиев. Той заяви, че по всеки казус ще предприемат конкретни действия, като първо ще обобщят предложенията, получените от срещите в шестте града, които проведоха през уикенда и днес и касаят необходими законодателни промени, а след това ще търсят и съдействие от институциите за решаването на конкретните проблеми на гражданите.


На снимката горе: Настимир Ананиев и Йордан Терзийски
Loading...