chernogorovo_praznik2018.jpg

Общинските съветници на Пазарджик подкрепиха предложението кметството в Черногорово да кандидатства с проектно предложение „Залесяване на парково пространство и изграждане на зона за отдих и игра в с. Черногорово, община Пазарджик” в конкурс в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, финансирана от ПУДООС. Предложението беше внесено от групата общински съветници от „БСП за България“ чрез Велина Георгиева – Петкова.

„Имам много добри контакти с местната общност и съм поела вече инициативата, не е нужно тя бъде дублирана“. Това заяви Велина Петкова в отговор на общинския съветник Тодор Тодоров, който я попита дали кметът на селото е направил постъпления да кандидатства по другия утвърден начин – с пълномощно от кмета на Общината, който до момента, по думите му, не е отказал на никой кмет на кметство. Велина Петкова коментира още, че по принцип са предвидени две възможности за кандидатстване и те използват една от двете. Евгени Абаджиев от „Новото време“ заяви, че ще подкрепят инициативата, тъй става въпрос за облагородяване на средата и за по-добро място за отдих на хората от Черногорово.

Проектното предложение предвижда залесяване на парково пространство и изграждане на зона за отдих и игра в с. Черногорово, община Пазарджик. Финансирането на проекта е до 15 000 лева с вкл. ДДС. Предложението получи подкрепата на всичките 36 присъстващи общински съветници.

Преди заседанието зам.-кметът Петър Петров поднесе цветя по повод днешния Бабинден на дамите от Общинския съвет, които се радват на внуци.
Loading...