obl22022a.jpg

В област Пазарджик се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки за периода от 2 до 18 февруари 2022 г.

 

От 2 февруари влизат в сила нови, допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Пазарджик. Мерките бяха обсъдени и приети на днешното заседание на Областния оперативен щаб за борба с COVID-19, свикано от областния управител и председател на щаба Иван Васев.

Област Пазарджик е в етап 3 по Плана за справяне с пандемията – има рязко покачване броя на положителните проби за коронавирус, увеличава се и броят на хоспитализациите. Процентното съотношение на заетите легла към днешна дата е: терапевтични – 72%, интензивни – 74%. Заболеваемостта за 14 дни е 1386.39 на 100 хиляди души.

Obl22022

 Със заповед на директора на РЗИ Пазарджик, съгласувана  с Главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, предстои въвеждането на следните временни противоепидемични мерки на територията на област Пазарджик, считано от  00:00 часа на  02.02.2022 г. до 00:00 часа на 18.02.2022 г., както следва:

 1. Ограничение до 50 % в капацитет/работна площ/брой лица в обектите и дейности със значение за общественото здраве и заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма при спазване на подхода със „Зелен сертификат“.
 2. Въвеждане на работно време от 06:00 часа до 22:00 часа при спазване на подхода със „Зелен сертификат“ за игралните зали, казината и заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за настаняване.
 3. Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер на закрито.
 4. Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи, с изключение на: Областните кръгове на национални олимпиади и/или състезания при спазване на следните условия:
  - присъствено провеждане на националните олимпиади на областно ниво и състезания се допуска само при провеждане на място за изследване за наличието на COVID-19 с бързи антигенни тестове на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал, участващи в провеждането на олимпиадата или състезанието, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или направено изследване;

  - осигурена физическа дистанция от най-малко 1,5 метра в залата;

  - носене на защитна маска за лице от всички участници, по време на целия престой в училището.

 5. Преустановяват се присъствените групови занятия с деца в езиковите центрове, образователните центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.
 6. Забраняват се посещенията на непълнолетни лица в търговски центрове тип МОЛ, кина, ресторанти, кафенета и други без придружител – родител/настойник или друго лице полагащо грижи за непълнолетния.
 7. Въвежда се следния режим на обучение за учениците от I до XII клас в училищата територията на област Пазарджик за периода 07.02 – 18.02.2022 г.:
 8. Присъствено да се обучават учениците от I до IV клас.
 9. Присъствен учебен процес за 50% от паралелките с ученици от V до XII клас с въведена ежеседмична ротация, както следва:

2.1. Присъствено да се обучават учениците от V, VII, X и XII клас за периода от 07.02.2022 г.  до 11.02.2022 г.;

2.2. Присъствено да се обучават учениците от VI, VIII, IX и XI клас за периода от 14.02.2022 г.  до 18.02.2022 г.;

2.3. Преустановява се присъственият учебен процес за учениците от V, VII, X и XII клас за периода от 14.02.2022 г.  до 18.02.2022 г.;

2.4. Преустановява се присъственият учебен процес за учениците от VI, VIII, IX и XI клас за периода от 07.02.2022 г.  до 11.02.2022 г.;

Изключение от гореописаната ротация са училищата на територията на област Пазарджик, в които паралелките  са маломерни, класовете са слети в една паралелка или паралелката е единствена за съответния випуск.

Обучението от разстояние в електронна среда се организира със заповед на министъра на образованието и науката.

            Временните противоепидемични мерки ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Пазарджик.

 

-           Общ брой активни COVID  пациенти в област Пазарджик – 2 378

-           Брой деца до 18 г. – 189 (от тях 149 ученици)

-           От тях хоспитализирани – 8

-           Учители  - 60 бр.(52 в У-ЩЕ И  8 в ДГ)

-           Брой на лица с коронавирус на домашно лечение в момента – 2138

-           Хоспитализирани пациенти с коронавирус в момента по лечебни заведения – 240

-           Медицински лица активни към момента – 38

-           Брой на лицата поставени под карантина за областта – 3 304

-           Общ брой заразени от началото на епидемията в област Пазарджик –25 425

-           Починали от началото на пандемията – 1 631

Общият брой поставени ваксини – 113 621; 53 748 лица са със завършен имунизационен статус; на 17 522 лица е поставена бустерна доза.
Loading...