sad_admin.jpg

Председателят на Административния съд в Пазарджик Мариана Шотева поздрави колегите си по повод 15 години от създаването на административните съдилища в Република България.

„За тези години съдиите и съдебни служители в новосформираните през 2007 г. административни съдилища работиха усилено за утвърждаване върховенството на закона и успяха да издигнат административното правосъдие на едно много високо ниво, заслужило международно признание”, се казва в поздравителния адрес от името на председателя на съда Мариана Шотева. В адреса, изпратен и до медиите, г-жа Шотева благодари на колегите си за всеотдайния им труд, упоритост, постоянство и професионализъм и им пожелава да бъдат здрави, дръзновени и удовлетворени от работата си!
Loading...