uch_biologia_panag.jpg

През седмицата експерти на РИОСВ-Пазарджик участваха в редица прояви - открити уроци, дискусия, пробонабиране и интерактивна игра, по повод Световния ден на водата.

Експертите гостуваха на СУ„Нешо Бончев” в гр. Панагюрище. В специално „екомеждучасие” те извършиха пробонабиране от приток на р. Луда Яна, преминаващ в близост до училището и разясниха какво е моментното състояние на реката, според замерените показатели. Водната проба послужи и за химически и биологичен анализ, извършен от ученици от 10-ти клас в кабинета по химия, които коментираха резултатите пред петокласници от СИП „Екология“ и ги приканиха да видят микроскопския анализ и да споделят какво съдържа водата, видяна под микроскоп. Учениците участваха и в акция за събиране на негодни батерии от домакинствата.

Със събраните през м. март 2022 г. и предадени за рециклиране 175 килограма, общото количество от такива акции на РИОСВ-Пазарджик през годините наближава 2 тона.

В Пазарджик ученици и учители от Професионалната гимназия по химични технологии и гостите им от Сърбия заедно с РИОСВ отбелязаха също Световния ден на водата и оставиха своя воден отпечатък - с четки, върху тениски, които гостите ще запазят като спомен и от участието си в дискусия за подземните води - жизненоважен ресурс, който осигурява почти половината от питейната вода в света, около 40 % от водата за поливното земеделие и около 1/3 от водата, необходима за промишлеността, допринасят за поддържането на екосистемите, като подхранват основния отток на реките и са важна част от процеса на адаптиране към изменението на климата.


uch_biologia.jpg


Loading...