adm_sad20220601a.jpg

Единадесетокласничката Вили Ликова – ученичка от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик от първия випуск на специалността „Съдебна администрация“, влезе в ролята на председател на Административен съд – Пазарджик в рамките на инициативата „Председател на Административен съд – Пазарджик за един ден – 15 години административни съдилища“. Тя се запозна отблизо със служебните задължения на един председател на съд, както и с професията на административния съдия. Проследи пътя на едно дело от подаването на жалбата в служба „Регистратура“, разпределянето на делото чрез програмата за случайно разпределение, обработването на съдебните книжа в съдебното деловодство, разглеждането на делото в открито съдебно заседание, до приключването и архивирането му. Участва в симулативен съдебен процес в ролята на съдия-докладчик по данъчно дело, с която роля се е справила много убедително по думите на титуляра – Мариана Шотева – председател на АС-Пазарджик.

В края на работния си ден като председател за добре свършената работа Вили Ликова получи заслужени награди – грамота, флаш памет, тефтер и химикал с лого на съда. Председателят на съда госпожа Шотева пожела на умното и амбициозно момиче да сбъдне мечтата си да стане съдия.


adm_sad20220601.jpg


Loading...