bibl_n_furn.jpg

Регионална библиотека „ Н.Фурнаджиев“-гр.Пазарджик спечели проект пред Национален фонд “Култура“ - програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти, 2022 г.- за въвеждане на RFID-система за защита на библиотечния фонд. Това е радио-честотната иденктификация (RFID), която е безжична, безконтактна, посредством електромагнитни полета за трансфер на данни. RFID се използва за целите на автоматично идентифициране и проследяване на тагове, прикачени към обекти. Тагове съдържат информация за съответния обект, която се предава по електронен път.

Стойността на осигуреното финансиране е 45 524,16 лв.

С отпуснатите средства ще бъде монтирана входна контролна система за контрол на достъпа и изнасянето на литература, както и работна станция за обработка, с помощта на която ще се прави запис, презапис и изтриване на информация и ще се използва за раздаване и връщане на книги. Ще бъде поставена и работна станция за самообслужване на читателите, чрез която те ще могат да заемат и връщат книги. Върху книгите ще бъдат поставени тагове.

Във фонда си РБ“ Н.Фурнаджиев“ съхранява над 290 000 библиотечни документа, сред които колекция „ Старопечатни, редки и ценни издания“ от 228 тома  старопечатни книги и 394 редки и ценни издания, уникален краеведски фонд със значителна културна стойност, съобщиха от библиотеката. В отдел „ Изкуство“ на разположение на читателите са над 10 000 броя CD, DVD, ABK и 138 оригинални произведения на изкуството.

N Dond Kultura
Loading...