mg_maribor2022of1.jpg

Проектът с име „Критично и креативно мислене – пътят напред” по европейската програма „Еразъм+” този път ги отведе в прелестния град Марибор, разположен на река Драва. Ето и главните лица от ПМГ „К.Величков”, гр.Пазарджик – Таня Божкова (10.д), Ралица Кордова (12.а), Ива Афенлиева (11.д), Мирослава Такева-Ненчева (старши учител по английски език) и Димитрийка Боева (старши учител по английски език). Те бяха там в периода 16-21 октомври 2022г и ето какво разказаха за нашите читатели.

„Марибор е вторият град по големина след столицата Любляна в малката, но приказнокрасива Словения. Там, в една професионална гимназия по маркетинг и дизайн ни посрещна екип от притеснени, но добре организирани домакини и срамежливи, но старателни ученици. Гимназията се намираше в сърцето на Марибор, беше реновирана почти цялата и представляваше модерна сграда с всички необходими за съвременното обучение удобства. Координаторката на проекта в мариборското училище домакин е учителка по математика, която организираше за първи път среща на международно ниво. Този факт, обаче, не й беше попречил да разпредели добре обмислени задачи на учениците си, да подреди интересни дейности в едно стройна програма, да организира логистиката на културна визита в столицата Любляна и всичко това на добър английски език.

Mg Maribor2022of2

Първият ден, по традиция, беше посветен един приятен протокол на радушно посрещане, свързан с песни, танци, реч на директора, училищен тур с ученици„ексурзоводи” и разбира се дейности за опознаване на учениците, на града, на държавата и още интересни социални игри. Следващите дни бяха наситени с куп преживявания, с които точно са ценни проектите по европейската програма „Еразъм+”, такива, които излизат от рамките на класната стая и училищната среда, променят мирогледа, разширяват кръгозора, формират емпатия, учат на креативност и на ценен житейски опит. Един пример беше колаборацията ни с една външна институция там, а именно посещението ни в Център за деца със специални образователни потребности в Марибор с име „Center Gustava Šiliha Maribor”. Центрове от такъв тип има във всеки град на Словения и в тях екипи от физиотерапевти, образователни психолози, социални педагози, логопеди и медицински лица се грижат „специалните” деца да изградят умения за живота като им предоставят всички условия и внимание.

Mg Maribor2022v3

В красивия столичен град пък освен възможността да видим драконите и мостовете на река Сава, успяхме да разгледаме и центъра, големият замък на хълма, от който се открива гледка към цяла Любляна. Учениците от петте страни партньори участваха в творческа работилница в местната столична художествена галерия, в която ги запознаха с основни концепции на графичния дизайн. Като специален акцент на нашата културна визита можем да откроим нашето „потапяне” в класна стая от 1906г, където служителите „симулираха” един специален урок за всички гости. Мястото е всъщност училищен музей, в който всеки може да разбере как се е развила образователната им система през годините и какви методи са се прилагали в ранните години на 20в., което се случва под надзора на строга учителка в униформа и голяма пръчка в ръка по изключително оригинален начин.

Дойде и ред за най-полезното мероприятие, която даде добавена стойност на тази международна среща, а именно дейността, в която всяка партнираща страна трябваше да сподели за местен проблем и съответно да предложи решения за решаването му. Наред с проблеми като хомофобия (Словения), недобре усвоена физическа среда около училище (Чехия), грижа за малките деца и възрастните (Полша), рециклиране (Литва), нашите ученици блеснаха като представиха страхотна, осъществена от тях самите инициатива, реализирана във връзка с подобряване на няколко сфери от живота на местната общност – здраве, взаимоотношения, животни и култура. Таня Божкова от 10.д беше в основата на тази благородна кауза, която тя беше отправила към гражданите на Пазарджик под формата на интригуващи предизвикателства, които те да изпълнят при желание и да изпратят снимки. Как да наречем с други думи тази кампания на Таня освен най-ярка форма на гражданско образование?
Тръгнахме си от Марибор със спомените за бароковите площади, най-старата лоза в света, с вкусната средиземноморска храна, с любов към балканските ни приятели и колеги и най-вече с креативните решения и смелото представяне на способните ни ученици. „Адио”, както казват словенците!”

Димитрийка Боева
Старши учител по английски език

Mg Maribor2022

Mg Maribor2022 600v


mg_maribor2022_800_379_.jpg


Loading...