semeistvo_grafika.jpg

 На 9 декември, от 11.00 ч., в Пресклуба на БТА, Пазарджик екип на Фонд ИГА ще представи проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона.

Проектът цели да се въведе и развие ефективен интегриран подход, насочен към подобряване статута и възможностите на децата в контакт със закона в три ромски общности в България – Пазарджик, Пловдив и Лом. В трите региона ще се разработят и внедрят специализирани услуги „Център за консултиране и правна помощ за деца“, съобщи Димитър Русинов, ръководител на проекта.

Проектът ще насърчи активното участие на ромската общност в общините Пазарджик, Пловдив и Лом и ще подобри сътрудничеството с местни институции и заинтересовани страни с цел повишаване на техния капацитет за работа с деца в контакт със закона

Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“ се финансира от Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., а партньори в изпълнението му са Фонд ИГА (бенефициент по проекта), Фондация „Рома-Лом“, Фондация за регионално развитие „Рома“, Пловдив и Save a child – Норвегия.
Loading...