bedni_proekt.jpg

Сдружение „Клуб на нестопанските организации“ – заедно с още 11 граждански организации*, работещи „на терен“ в подкрепа на деца и семейства от уязвими общности, започнаха мащабен проект за подобряване на средата, грижите и развитието на деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност. Инициативата е продължение на застъпническите каузи на обединението, стартирали още през 2020 г., и ще продължи до края на 2023 година.

Фокус на проекта са децата и семействата в ромската общност, тъй като те са непропорционално засегнати от всички рискови фактори, свързани с бедността, които оказват негативно влияние върху здравето и развитието на децата от най-ранна възраст, съобщават от Сдружението. От региона в него участват Фондация „Фонд ИГА“ - Пазарджик и Фондация „Бъдеще“ – Ракитово.

Чрез проекта ще се работи в три основни направления, насочени към трайно решаване на проблемите. Първото направление е: Реален достъп до здравни услуги на неосигурени бременни жени.
По-големият брой прегледи ще доведе до намаляване на смъртността при раждане и на бебето в първите дни, ще намали риска от преждевременно раждане, раждане на деца със здравословни проблеми, вследствие на нелекувани инфекции и патологии на бременността, както и усложнения на бременността заради други заболявания.
Второто направление ще работи за сигурна среда, достъп до лекарства, пълноценно хранене и грижи за децата от 0 до 3 години, а третото направление цели развитие на коалицията, която работи за най-малките деца.

В третото направление ще попаднат дейностите, свързани с утвърждаване и развитие на коалицията от граждански организации, включени в мрежата „С грижа от 0 до 3“, в която към момента членуват 11 организации.

Коалицията ще бъде подкрепена в разработването и изпълнението на обща застъпническа стратегия за въвеждане на системни промени за подобряване на майчиното и детското здраве и развитие в ромската общност.

В изпълнението на проекта ще се включат общо 11 граждански организации от различни региони на страната:
1. Клуб на нестопанските организации Търговище
2. Сдружение ЛАРГО Кюстендил
3. Национална мрежа на здравните медиатори София
4. Сдружение „Жажда за живот“ Сливен
5. Фондация „Фонд ИГА“ Пазарджик
6. Сдружение „Хаячи“ Нови Пазар
7. Сдружение „Инициатива за равни възможности“ София
8. ХЕСЕД София
9. „Бъдеще за децата“ Казанлък
10. Сдружение „Знание“ Ловеч
11. Фондация „Бъдеще“ Ракитово

Проектът се финансира от фондация „Отворено общество“, Лондон, с посредничеството на Тръста за социални алтернативи, София.
Loading...