pt_YujenCentralen2.jpg

За пет години чрез инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“ са достигнати над 133 000 души

Лидл България публикува обновената карта на въздействието от най-голямата си социална инициатива „Ти и Lidl за по-добър живот“. Тя показва разпределението на средствата, проектите и броя преки и непреки бенефициенти, достигнати в отделните области и региони на страната от 2017 година насам. За пет години в Южния централен регион компанията е подкрепила общо 21 граждански проекта с фонд от 162 193 лв. Броят на достигнати хора чрез финансираните проекти е 133 645.

Проектите са от общо 13 населени места от 5 области в тази част на страната: Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали. В този регион, област Кърджали е на първо място по въздействие с дял от 47 306 преки и непреки ползватели. На второ място се нарежда област Смолян с 41 750 достигнати души, следвана от област Пазарджик, в която одобрените проекти са достигнали до 19 486 души.

 Лидл България публикува тези резултати близо месец, след като компанията обяви новите одобрени за финансиране проекти за 2022 г. Сред вдъхновяващите проекти, които получиха финансиране по програмата в региона тази година е „Градът на чаплите“ на Фондация „Надежда“. Той е насочен към развитие на екологична култура и опазване на природния птичи феномен от смесена чаплова колония, населяваща защитена територия в силно урбанизирана зона на град Кърджали. Друг интересен пример от предходно издание на инициатива е проект „Стрийт арт и плейсмейкинг срещу вандализма“ на Сдружение „Млади изследователи за младежко развитие", чрез който младежи облагородиха, изрисуваха и превърнаха в арт пространство за събития единствения подлез в град Смолян.

Pt YujenCentralen

 Всички тези граждански инициативи са само малка част от примерите за ефекта от програмата, които имат за цел да допринесат за по-пълноценния и качествен начин на живот в цяла България. Заедно с тазгодишните резултати за пет години инициативата е достигнала до над половин милион българи в страната или общо 550 191 души. През програмата Лидл България е подкрепила 119 граждански идеи, в 58 населени места от 25 области в страната, с общ фонд от 915 000 лв. Проектите са разпределени в три ключови сфери: образование, култура и историческо наследство и околна среда.

Повече информация за инициативата вижте на: https://corporate.lidl.bg/otgovornost/ti-i-lidl-za-po-dob-r-zhivot

 

 

 

 
Loading...