asareel_prodava.jpg

 

№ по ред

Марка / Вид оборудване

ДРН

Година на въвеждане в експлоат.

Пробег, км

Мин. цена

в лв. без ДДС

1.

Автомобил Лада-Нива 2121

PA 79 92 BK

2010

134 580

1 800 лв.

2.

Автомобил Лада 4х4 УРБАН

PA 97 40 KB

2017

87 740

1 800 лв.

3.

Автомобил Лада 4х4 УРБАН

PA 97 39 KB

2017

75 500

1 800 лв.

4.

Автобус МЕРЦЕДЕС 516 ЦДИ СПРИНТЕР КА 43

PA 93 37 BK

2011

161 675

3 800 лв.

5.

Мотоциклет КТМ 450 ЕХС

PA 22 05 B

2010

 

1 750 лв.

6.

Автомобил ТОЙОТА ЛАНД КРУИЗЕР 200

PA 97 79 BM

2011

409 246

24 980 лв.

7.

Автомобил LAND ROVER DEFENDER

PA 31 68 BH

2013

222 250

1 800 лв.

 

Продажбите ще се извършват, чрез набиране на оферти при посочените начални минимални  цени.

 Офертите се подават в срок до 14.05.2023 г. по един от следните два начина: 

  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на …………………………………“ (да се посочи конкретно за кое оборудване), със забележка "Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия"
  • Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

За оглед и допълнителна информация - всеки работен ден от 9,00 до 15,00 часа на тел. 0357/ 60 435 и 60 424.
Loading...