tutun2021.jpg

Традиционно на 31 май Световната здравна организация отбелязва Световния ден без тютюнопушене. Тази година мотото на деня е „Отглеждайте храни, а не тютюн!“.

Световната здравна организация (СЗО) обявява за първи път Световния ден без тютюнопушене през 1988 г. Той се провежда в страни по целия свят, като целта е от една страна да се акцентира върху опасностите за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия, а от друга да се насърчат ефективни политики за намаляване на въздействието от употребата на тютюн.

 

По данни на организацията в световен мащаб всяка година загиват над 8 милиона души, засегнати пряко или косвено от тютюна. Повече от 7 милиона от тях умират от директна употреба, а почти милион и двеста хиляди непушачи – от вдишването на вторичен тютюнев дим. 65 000 от тези, които умират от болести свързани с вдишването на вторичен тютюнев дим, са деца.

Данните от Националния център по обществено здраве и анализи, включени в доклада от Националното проучване на факторите на риска за здравето на населението на Р. България 2020 г. посочват, че 39.4% от възрастното население употребява тютюн, като делът на мъжете е по-висок от жените, съответно 40.5% на 38.7%. Най-висок е делът на ежедневните пушачи - мъже във възрастовата група 45-54 г. (49.0%). Остава без промяна фактът, че 14.3% от анкетираните са започнали да пушат на 10-15-годишна възраст.

Най-висок дял на пушещите бездимни тютюневи изделия е във възрастта 20-35 г. Около 2/3 от пушачите (67.1%) подкрепят тоталната забрана за пушене на обществени места. На пасивно пушене в дома си са изложени 53.7% от анкетираните.

По данни на СЗО тютюнът замърсява въздуха, като за производството на една цигара през целия ѝ жизнен цикъл се отделят 14 g CO2. Производството на тютюн допринася за почти 84 милиона метрични тона еквивалентни емисии на CO2 годишно.

Министерството на здравеопазването напомня, че всеки пушач може да се консултира безплатно как да откаже тютюнопушенето през цялата година. Това може да стане на Националната телефонна линия за отказ от тютюнопушенето – тел.  0700 10 323 или на телефона на РЗИ Пазарджик – 0884 72 47 51 – Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето.

На желаещите се оказва консултативна помощ, измерва се с Smokerlyzer / „Дрегер за пушачи“/ нивото на въглероден оксид в издишан въздух, на база което се изчислява съдържанието на карбоксихемоглобин в кръвта, определя се степента на никотинова зависимост. 

* * *  * * *

Планирани дейности от РЗИ Пазарджик  по повод отбелязване на 31 май - Световен ден без тютюн

 

През 2023 г. РЗИ Пазарджик се включва в отбелязването на Световния ден без тютюнопушене - 31 май, с информационно-скринингова кампания, която ще премине под мотото: „Седмица без тютюнев дим!“.

Планират се измервания на въглероден оксид в издишан въздух и количество на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи в изнесен Кабинет за консултиране и отказване от тютюнопушенето.

 

29.05-02.06.2023 г.

Час: от 9.30-16.00 ч.

Раздаване на Здравно-промотивни материали: «Патилата на Мравчо или колко опасни са цигарите», Плакат «Избери свободата», «Пътеводител за отказване от тютюнопушенето» и стикери предоставени от МЗ.

 

29.05-02.06.2023 г.

Час: от 9.30-16.00 ч.

Разпространение на филмите: „Денят на Яна“, „Дим“, „Невидимият“, „Пушенето забранено“ в детски, учебни заведения на област Пазарджик и др.

 

 

30.05.2023 г.

Час:10.00 – 12.00 ч.

Изнесен ККОТ в НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1897“  гр. Пазарджик, с измерване на въглероден оксид в издишан въздух, измерване степента на никотинова зависимост с теста на Фагерстрьом и раздаване на „Пътеводител за отказване от тютюнопушенето“.  

 

31.05.2023 г.

Час: от 10.45-11.25 ч.

„Наргиле - опасно за здравето“ обучение на ученици от 8 клас - СУ „Д-р П. Берон“

гр. Пазарджик с демонстрация - измерване на въглероден оксид в издишан въздух.

 

02.06.2023 г.

Час:12.25 – 12.05 ч.

„Електронните цигари - опасни за здравето“ обучение на ученици от 9 клас –

СУ „Д-р П. Берон“ гр. Пазарджик.

 

Тютюневият дим съдържа над 4 000 химични вещества. Много от тях са токсични и радиоактивни. За повече от 40 със сигурност се знае, че предизвикват рак. Голяма част от тях е концентрирана в катрана - кафявата течност, която се кондензира от тютюневия дим. Някои от вредните вещества са:
Въглероден оксид, радиоактивен полоний, радиоактивно олово-21 и бисмут-210, при което "умереният пушач” се облъчва с предостатъчна радиоактивна доза, за да предизвика рак в белите дробове.
Амоняк - предизвиква остро, дразнещо въздействие, парещо усещане в езика, устната кухина и очите.
При пушене на цигари се отделят големи количества етерични масла. В организма те се дестилират, като образуват токсично действащи алдехиди, киселини, феноли и терпени. Всички тези вещества оказват много неблагоприятно влияние върху състоянието на сърцето.
Тютюневата смола - черна лепкава материя, която се отлага във филтрите на цигарите, по стените на лулите и съдържа бензопирен, бензоантрацен, радиоактивен калий, които са продукти също предизвикващи рак.
Въглероден монооксид / продукт на непълно изгаряне на въглерода/
В цигарения дим концентрацията на въглероден монооксид се колебае от 1 до 5%. Колебанията зависят от: температурата на изгаряне на тютюна, количеството кислород постъпващо до горящия тютюн, структурата на цигарената обвивка. Количеството на въглеродния монооксид нараства към края на пушенето на цигарата.

Постъпвайки с тютюневия дим в белите дробове, въглеродният монооксид прониква в кръвта където се свързва с хемоглобина, намиращ се в червените кръвни клетки – еритроцитите. Основната функция на хемоглобина е да поема кислорода, постъпващ при дишането в белите дробове, и да го транспортира до всички органи на тялото.
Кислородът, свързвайки се с хемоглобина, образува нетрайно съединение оксихемоглобин, което се разпада в тъканите. Кислородът се използва от клетката, а освободеният хемоглобин отново преминава в кръвния поток.
Въглеродният монооксид притежава още по-голям афинитет към хемоглобина отколкото кислорода и затова образува с него много по-устойчиво съединение – карбоксихемоглобин, което се разпада по-трудно в сравнение с оксихемоглобина.
Еритроцитите, които съдържат карбоксихемоглобин, престават да изпълняват функцията си на преносител на кислород. В резултат тъканите на организма не получават достатъчно кислород, настъпва кислороден глад, и това влошава работата на сърцето, белите дробове, черния дроб и други органи.

 

 

 

 
Loading...