obs280421.jpg

С пълно мнозинство Общинският съвет гласува освобождаване от наеми и такси за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. на наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти и терени за заведения за обществено хранене, както и на тези имоти, които се намират в сградите на общинските училища за производство и продажба на закуски, за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително, се освобождават от заплащане на дължимите наеми и такси.
А за тези, които са работили с доставка или вземане на храна за дома и офиса, както и за паркинги се намаляват с 50% .

Решението е по предложение на кмета Тодор Попов във връзка със заповедта на министъра на здравеоопазването от 18 март за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.03.2021г. до 31.03.2021г.
В мотивите се посочва, че в резултат на това съществено е засегнат реалният бизнес и са възникнали затруднения за заплащане на наемите и таксите от ползващите общински нежилищни имоти и терени.

Подобни решения бяха гласувани и при предишните локдауни.

Не бе прието предложението на общинските съветници Благо Солов и Евтим Янев да бъдат освободени от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на всички затворени и неизвършвали дейност обекти на територията на общината, считано от 2021 година до окончателно отпадане на ограничителните мерки.
Loading...