radon.jpg

          Ежегодно 7 ноември се отбелязва,  като „Европейски ден на радон“ от Европейската асоциация за радон (ERA). Целта е да се повиши осведомеността за вредното въздействие от високите нива на радона върху здравето на хората, начините за провеждане на измервания на обемната активност на радон (ОАР) и прилагане на мерки за редуциране на ОАР.

Радонът е естествен радиоактивен газ без мирис, цвят и вкус. Образува се непрекъснато при радиоактивното разпадане на радий от веригата на урана в почвата и скалите. Радонът може да се придвижва в почвата на големи разстояния, достига до повърхностните земни слоеве и въздуха и прониква в сградите, припомнят от РЗИ-Пазарджик.

Обемната активност на радон е по-висока в различни типове сгради, отколкото на открито. Счита се, че съвременният жител прекарва около 80% от времето в сгради и около 20% на открито. Най-високо облъчване от радон, човек получава в сгради. Газът радон прониква през пукнатините на почвата, движи се нагоре към повърхността и преминава във въздуха, който дишаме. Върху наличието на радон в сградата влияят два основни фактора: пътищата на проникване и интензивността на обмена на въздух вътре в помещенията. Радонът присъства във всички типове сгради: стари и нови, с и без основи.

От гледна точка на радиационната защита радонът е доминиращ фактор при облъчването на човека от естествените радиоактивни източници, съществуващи в природата. Вдишването на въздух, съдържащ високи нива на радон за дълъг период от време, може да повиши риска за развитие на рак на белия дроб. Делът на заболелите от рак на белите дробове, свързан с облъчване от радон, е от 3 до 14% в зависимост от концентрацията.

За да се определи нивото на радон в определено помещение, е необходимо да се измери обемната активност на радон. Обемната активност на радон във въздуха се измерва в бекерел на кубичен метър (Bq/m3). Референтното ниво, съгласно Наредбата за радиационна защита, за средногодишната обемна активност на радон във въздуха на жилищни и обществени сгради е 300 Bq/m3. Референтно ниво означава, че облъчването, над тази стойност изисква предприемане на действия за намаляване на обемната активност на радон.

Намаляване обемната активност на радон в сградата може лесно да се реши чрез технически мерки, като изграждане на т.нар. „радонова шахта“ под сградата. Повече информация по темата, всеки желаещ може да намери на https://radon.bg/.

 
Loading...