rziIMG_20231109_152952.jpg

Във Велинград се проведе работна среща, свързана с представянето на целите и задачите на Национални здравни програми и изпълнението на Задължителния имунизационен календар в Р България. Срещата бе организирана от РЗИ Пазарджик с общопрактикуващи лекари и медицински специалисти от детските и учебните заведения от общини: Велинград, Ракитово и Сърница.

Лектори бяха представители на Министерство на здравеопазването, д-р Кремена Пармакова и главен експерт Ангелина Янева, от дирекция „Опазване на общественото здраве, здравен контрол и права на пациентите“, съобщиха от РЗИ-Пазарджик.

Доктор Пармакова представи актуални данни за изпълнението на Задължителния имунизационен календар в Р България и презентира националните програми за ваксинопрофилактика на сезония грип при лица на и над 65 години и националната програма за първична профилакика на рака на маточната шийка.

Статистиката показва, че през последните години в страната се отчита спад в показателите на имунизационния обхват на социалнозначимите заболявания, като полиомиелит, дифтерия, тетанус, морбили. През 2021 г. отчетеното покритие с основни имунизации е под 90%.

В съответствие с целите на Европейския имунизационен план - 2030 г. препоръките на ЕС са за прокарване на политики фокусирани върху устойчиви решения за повишаване на имунизационния обхват в европейските страни. В тази връзка Министерство на здравеопазването залага като цел, постигането на 93% имунизационен обхват със задължителни имунизации в страната през следващите няколко години.

Всички страни ангажирани с имунизационния процес трябва да се обединят за постигане на заложените цели. Този процес включва ОПЛ, родители, медицински специалисти, РЗИ и цялото българско общество.

Д-р Пармакова обърна внимание на присъстващите в залата, че е необходимо да се положат усилия за повишаване на имунизационния обхват на момичетата на възраст от 10 до 14 години, на които е осигурена възможност за безплатна имунизация срещу папилома вируси, предизвикващи рак на маточната шийка, по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка.

Като положителна тенденция се отчете увеличената ваксинацията срещу сезонния грип при възрастното население в страната, и завишения интерес към тази ваксина.

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции 2021-2025 г. бе преставена от г-жа Янева. Тя запозна участниците в срещата с целите и задачите на програмата и представи актуални стратегии за превенция на ХИВ и СПИ сред определени рискови групи – инжекционно употребяващи наркотици и мъже правещи секс с мъже.

Акцент бе поставен върху ранното откриване на сексуално предаваните инфекции посредством тестване на рисковите групи, използването на контрацепция – кондоми, провеждането на активни информационни кампании и постекспозиционна профилактика. За целта през 2023 г. Министерство на здравеопазването осигурява финансови средства за закупуването на диагностикуми за ХИВ и СПИ и за провеждането на скринингови и здравно-информационни кампании.

РЗИ Пазарджик предостави промотивни материали по програмите на всички участници в събитието.

 


rziIMG_20231109_152750.jpg


Loading...