rzi2021a.jpg

Удължава се срокът на въведените временни противоепидемични мерки в област Пазарджик до 09.02.2024 г. със заповед на директора на РЗИ Пазарджик д-р Димитър Савов, след съгласуване с Министерство на здравеопазването.

Заповедта на директора на РЗИ влиза в сила от 03 февруари.

Запазват се следните противоепидемични мерки:

  1. Преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и деца.
  2. Преустановяване на профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари.
  3. Преустановяване на посещенията на външни лица/свижданията в лечебните заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
  4. Провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения и училища, за недопускане на деца с клинични симптоми на грип и ОРЗ, като откритите болни деца се връщат по домовете им. Да не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските и учебни заведения. Извършване на двукратна текуща дезинфекция на повърхности и често проветряване на помещенията.

 

 

 
Loading...