petar_kulenski_2024_01_30_16_06_18_017.jpg

От  Община Пазарджик своевременно получихме отговорите на кмета Петър Куленски на поставените въпроси от общинските светници от МК "Новото време" относно избора на фирма за сметопочистването, които публикуваме без редакторска намеса:

1. В изрично изпълнение на указанията на ВАС, сме изискали допълнителна информация от участниците, след което, на 17.01 сме взели решение за избор на изпълнител. “Изключителните обстоятелства” са свързани с това, че на 29.01 е постъпила жалба от един от участниците, което не ни е позволило да сключим договор и да осигурим непрекъсваемост на дейностите по сметопочистване и сметоизвозване и след 01 февруари. Ние сме действали категорично в защита на обществения интерес и в изпълнение на задължителните предписания на РЗИ и РИОСВ да извършим необходимите действия за опазване на общественото здраве в условията на грипна епидемия.

2. До момента на подаване на подаване на жалбата (29.01) ние не сме имали никакво основание да обявяваме нова процедура. Краткият срок - по-малко от 72 часа от подаването на жалбата до изтичане на срока на концесията, не ни позволява да проведем друг вид процедура. Цената не ощетява гражданите, напротив. Тя е с ПОВЕЧЕ от 1 МИЛИОН ЛЕВА на годишна база ПО-НИСКА от тази, която Попов е определил, стартирайки процедурата по ЗОП през февруари 2023 г.

3. Решението е взето на база анализ на ситуацията и кратките срокове, като същото е изцяло в защита на обществения интерес, здравето и публичните финанси на жителите на Пазарджик и околните села. И нещо друго - ако бившият кмет не бе постановил едно порочно решение за избор на изпълнител през пролетта на 2023 г., което да бъде отменено като незаконосъобразно от ВАС в последния работен ден преди коледните празници, ние нямаше да сме в ситуация, в която да се налага да действаме при неотложност, за да гарантираме здравето на пазарджиклии.

4. Никоя фирма не е била предупреждавана за нищо. Това са едни порочни практики, в които съветници от Новото Време явно се оглеждат като в огледало, но които няма да бъдат толерирани в моя мандат.

   
Loading...