kulturapz_2024.jpg

Фондация "Ви Арт" тази вечер ще покаже фотоизложба, ще представи документално видео и каталог с фотографии и текстове на всички участващи млади хора в проект "Култура Пз". Събитието ще се проведе на 09.02.2024 г. от 18:00 ч.  в галерия „Георги Машев“, гр. Пазарджик.

В рамките на проект „Култура Пз“ бяха организирани три уъркшопа.

Първият от тях бе на тема „Опазване и разпространение на културното наследство със средствата на фотографията“ и се проведе през октомври 2023 г. в с. Паталеница. Заниманията с младежи на възраст между 15 и 29 години се водеха от фотографът и учител Никола Колев, който представи свои фотографии свързани с опазване и разпространение на културно-историческото наследство – архитектурни, исторически и етнографски обекти в региона. Следваха снимки на открито, като  начинаещите фотографи заснеха 900-годишната църква в Паталеница, както и Баткунския манастир над селото.

Вторият уъркшоп "Природата като културна ценност - през погледа на визуалните изкуства" се проведе през ноември 2023 г. от фотографа Александър Иванов - mastersal, който представи свои фотографии свързани с природата, нейното опазване и начина на представяне на красиви природни обекти. Той сподели пред младите фотографи как се снимат природни картини, предаде техники и тънкости в пейзажната фотография. Засегнати бяха въпросите за естетическите и културни ценности, за ползите от изкуството. Работилницата предостави на младите хора възможност за придобиване на знания за природните дадености в района на община Пазарджик, на умения за практикуване на фотография, за повишаване на личната и обществена култура.

Третият, последен уъркшоп, бе на тема "Литературните ценности в културното наследство - "Пролетта на един град" и се реализира в Пазарджик през декември 2023 г. от г-жа Диляна Матакиева, преподавател по литература и културен предприемач. В рамките на два дни бяха разгледани въпросите за естетическите и културни ценности, за ползите от изкуството и свързаността на писане на текстове и анализи на фотография. Основната тема на уъркшопа бе взаимствана от книгата на Константин Кантарев „Пролетта на един град“, а целта бе представяне на литературното наследство на Пазарджик и достигането до младежите, което от своя страна да им предостави нови знания, формиране и затвърждаване на умения и успешното им прилагане.

Работите на младите хора ще бъдат показани тази вечер в изложбата „Култура Пз“.

Kulturapz V

Снимки: ФОНДАЦИЯ ВИ АРТ
Loading...