patalenitsa_kari2024.jpg

 Подадени са документи за обявяване на местността за защитена

 

Известни учени – историци, археолози и реставратори, застанаха днес в подкрепа на искането на жителите на селата Паталеница, община Пазарджик, и Ветрен дол – община Септември, местността между тях да бъде обявена за защитена по Закона за защитените местности. Повод за искането са подадени документи от три фирми: „Агрокултури 2014“, „Теравижън“ и „Интерпром“ - за кариери за строителен материал. Вече има и направени геоложки проучвания. В хода на пресконференцията стана ясно, че от „Агрокултури“ са заявили в социалните мрежи, че се отказват от кариерата, но все още няма официален документ за отказа им, посочи Йоанна Петрова от Сдружение „Къркърия“.

Жителите на двете села не искат кариери, а да се запази природата и да се развива туризма и земеделието. Това беше обявено по-рано днес на пресконференция в БТА-Пазарджик от Росен Христов-член на Управителния съвет на Сдружение „Къркърия“ с участието на професор Валерия Фол- доктор на историческите науки, траколог, гл. ас. д-р Николай Коджабашев -преподавател по зоология ,опазване на фауната и опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие в Лесотехнически университет, Красимира Лука - археолог, председател на Българското археологическо сдружение, д-р Димчо Радев – реставратор, Ангел Василев – Сдружение „Развитие на Пазарджик“ и кметовете на Ветрен дол – Георги Янев и Паталеница – Стоил Фърцов.

На 25 март т.г. в Министерство на околната среда е внесено искането за обявяване на землищата на селата Паталеница и Ветрен дол за Защитена местност по смисъла на ЗЗТ. Населението иска също местностите по рида Къркария да бъдат зона за екологичен, здравен и културен туризъм. Необходимите проучвания за обявяването на местността за защитена са направени от . д-р Николай Коджабашев, според когото специфичният микроклимат е дал възможност там да виреят много ценни и редки представители на флората и фауната, които той е изследвал в продължение на повече от година. Той и е автор на доклада с искането за защитена територия и пое ангажимент публично пред жителите на двете села да представи резултатите от работата си.

Професор Валерия Фол подчерта важната роля на Светилището на Бог Асклепий, отбелязвайки, че то е известно още преди години като "Светилището на Асклепий край Баткун“ и че то все още не е цялостно проучено. „Такива светилища на здравоносните богове са се изграждали винаги на специално място и от значение са не само минерални води, а и природата наоколо“, подчерта проф. Фол и продължи: Поставени сме пред избора дали да превърнем това място в лунен пейзаж или да заложим на дългосрочния план тук да се развива екотуризъм. Можем да пропилеем наследството на траките и няколко хора да се облагодетелстват, а може да го запазим, да го съхраним за идните поколения. Изборът е ясен!“, заяви проф. Вол и беше аплодирана от присъстващите. Кметовете на двете села твърдо заявиха, че не искат кариери и няма да допуснат там да се копае. Ангел Василев от Сдружение „Развитие за Пазарджик“ обяви подкрепата си като общински съветник за идеята за защитена местност.

 


patalenitsa_kari2024b.jpg


Loading...