praznikat_na_pz_arh.jpg

ДА ЗНАЕМ, ДА ПОМНИМ И ДА ПОЧИТАМЕ

Константин Величков е безспорен граждански и културен първенец за Пазарджик, един от най-образованите хора на своето време. Нравствено извисен, безкористен и благороден, той отдава доста сили и енергия за изграждане основите на модерната българска държава. Най-значима е обществената му дейност в Областното събрание в Пловдив и като министър на просветата, когато развива интензивна културна дейност, която по-късно продължава Иван Шишманов. Заедно с представители на българската интелигенция по онова време, като Алеко Константинов, Иван Вазов, Иван Шишманов, ни показват как в трудни и съзидателни за нацията години, когато се строи демократично общество след дълги години на робство, интелигенцията дава своя дял в политическия живот на страната. Още на времето съвременниците на Константин Величков оценяват заслугите му към родината не само като литературен творец, но и като общественик и политик. Непосредствено след смъртта му в Пазарджик се изгражда комитет на негово име, който има за цел да увековечи паметта му, като издигне паметник.

От протоколно решение №21 от 4 юни 1929 г. на Т. Пазарджишкото училищно настоятелство научаваме за друга подобна инициатива: “Одобрява се протокола №16, ст. III, от 28.V. т.г. на учителския съвет при II Т. Пазарджишка см. прогимназия, отнасящо се до избор на местен празник. Да се иска от Общинския съвет тоя ден да бъде общо местен празник. Денят 3 юний “Св. Константин и св. Елена” се определя за местен празник на всичките училища в града. Да се иска от Общинския съвет тоя ден да бъде общ местен празник за целия град и учрежденията в него. В тоя ден да се чества паметта на покойния Т. Пазарджишки гражданин Константин Величков.

Отпразнуването му да става по определена програма, изработена в съвместно заседание на Общинския съвет, училищното настоятелство, директора на см. гимназия, директорите на прогимназиите и главните учители на първоначалните училища.”

Т. Пазарджишкият градски общински съвет в протокол №14 от 8.V.1930 г. разглежда предложението на училищното настоятелство и взима следното решение: “Одобрява се протоколното решение на българското училищно настоятелство по №21, ст. II, от 4-й юний 1929 г. като обявява денят 3 юний за официален местен празник, като за обявяването се пише официално на всички държавни, изборни и частни учреждения, че денят 3-й юний “Св. Константин и св. Елена” е местен празник на целия град и учрежденията в него. Като в същия ден да се чества паметта на покойния Т. Пазарджишки гражданин К. Величков, като отпразнуването ще стане по програма, предварително изработена в едно съвместно заседание на Общинския съвет с всички директори на гимназиите, прогимназиите, българското училищно настоятелство и всички главни учители на първоначалните училища в града.”

Постепенно с годините средствата за паметник се набират. В протокол №24 от 6 юни 1933 г. тогавашния кмет на Т. Пазарджишкото градско общинско управление Тодор Ненчев “докладва заявление вх. 5158/т. г. от учениците на просветно дружество “Раковски” на града, с което искат да им се отпусне сумата 600 лв., която да употребят за издаване на един лист за честване паметта на К. Величков по случай освещаване паметника на последния на 3.VI.т.г.”

И от идеята на II Т. Пазарджишка смесена прогимназия остава честването на именния ден на Константин Величков. Ежегодно на деня на “Св. Константин и св. Елена” – 3 юни (ст.с.) Девическата гимназия празнува патронния си празник и просветното ученическо дружество “Г. С. Раковски”, което по-късно приема името на Константин Величков, издава Величков лист. В навечерието на празника се прави помен за патрона на гимназията пред паметника му в града. На самия ден ученичките посещават тържествената литургия в църквата “Св. св. Константин и Елена” в квартал Чиксалън и манифестират пред официалните лица. Организира се изложба от ученически ръкоделия, рисунки, чертежи, тетрадки и др., разиграва се томбола, от която се набират средства за фонда “Бедни ученици”. Обикновено празникът завършва с музикално-забавна вечер в салона на читалище “Виделина”.

Сега, в по-ново време, се възобнови само честването на празника на град Пазарджик на 21 май – Деня на светите равноапостоли Константин и Елена.

Нонка Нейчева
Държавен архив - Пазарджик

На снимката:
Протоколно решение на Т. Пазарджишкото училищно настоятелство за определяне
3 юний “Св. Константин и св. Елена” за местен празник на всичките училища
и учреждения в града. 4 юни 1929 г.
ДА - Пазарджик
Ф. 173К, оп. 1. а.е. 13, л. 84
Loading...